ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปกรณ์ยนต์ แม็กซ์ไทร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปกรณ์ยนต์ แม็กซ์ไทร์

42/21 ต.ท่าหลวง

อ.เมือง, พิจิตร, 66000

42/21 ต.ท่าหลวง

อ.เมือง, พิจิตร, 66000

เบอร์โทรศัพท์ : 056-612-349

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:30

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 3000 5W-30
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Super 3000 5W-30
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40