ธวัชชัย ออโต้เซอร์วิส

ธวัชชัย ออโต้เซอร์วิส

200 ม.3 ตำบลท่าโพธิ์

อ.เมือง, พิษณุโลก, 65000

200 ม.3 ตำบลท่าโพธิ์

อ.เมือง, พิษณุโลก, 65000

เบอร์โทรศัพท์ : 081-9736365

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 3000 5W-30
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Super 3000 5W-30
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40