อู่ช่างหลาย

อู่ช่างหลาย

345/1 ม.7 ต.สมอแข

อ.เมือง, พิษณุโลก, 65000

345/1 ม.7 ต.สมอแข

อ.เมือง, พิษณุโลก, 65000

เบอร์โทรศัพท์ : 086-9273600 . 089-7063529

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:30

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 3000 5W-30
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Super 3000 5W-30
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40