อู่ช่างเหวย

อู่ช่างเหวย

399/1 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ.เมือง, พิษณุโลก, 65000

399/1 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ.เมือง, พิษณุโลก, 65000

เบอร์โทรศัพท์ : 081-9535259

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40