หจก.ยู.บี.อาร์.ออโต้เซอร์วิส

หจก.ยู.บี.อาร์.ออโต้เซอร์วิส

85/2 ม.3 ถ.พระราม 2 ต.นาดี

อ.เมือง, สมุทรสาคร, 74000

85/2 ม.3 ถ.พระราม 2 ต.นาดี

อ.เมือง, สมุทรสาคร, 74000

เบอร์โทรศัพท์ : 061-8988884

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil 1 0W-40
  • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil 1 0W-40
  • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40