คนองยนต์เซอร์วิส

คนองยนต์เซอร์วิส

145/1 ม.3 ถนนเชียงราย - เวียงชัย ตำบลรอบเวียง

อ.เมือง, เชียงราย, 57000

145/1 ม.3 ถนนเชียงราย - เวียงชัย ตำบลรอบเวียง

อ.เมือง, เชียงราย, 57000

เบอร์โทรศัพท์ : 053-746230. 086-9128551

ชั่วโมงทำการ

8:30 - 17:30

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40