พี.วี. เซอร์วิส

พี.วี. เซอร์วิส

742/6 ถ.พหลโยธิน ตำบลเวียง

อ.เมือง, เชียงราย, 57000

742/6 ถ.พหลโยธิน ตำบลเวียง

อ.เมือง, เชียงราย, 57000

เบอร์โทรศัพท์ : 089-6340290. 053-716822

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 18:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil 1 5W-30
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Delvac MX 15W-40
  • Mobil 1 5W-30
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Delvac MX 15W-40