แม่ขะจานยางยนต์

แม่ขะจานยางยนต์

614 ม.1 บ้านแม่ขะจาน ต.แม่เจดีย์

อ.เวียงป่าเป้า, เชียงราย, 57260

614 ม.1 บ้านแม่ขะจาน ต.แม่เจดีย์

อ.เวียงป่าเป้า, เชียงราย, 57260

เบอร์โทรศัพท์ : 087-9927723/083-704040

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil 1 5W-30
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Delvac MX 15W-40
  • Mobil 1 5W-30
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Delvac MX 15W-40