หจก. เค พี เอ็ม เรซ พาร์ท

หจก. เค พี เอ็ม เรซ พาร์ท

32/37 ม.2 ถ.มิตรไมตรี

เขตหนองจอก, กรุงเทพมหานคร, 10530

32/37 ม.2 ถ.มิตรไมตรี

เขตหนองจอก, กรุงเทพมหานคร, 10530

เบอร์โทรศัพท์ : 02-042-0607

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil 1 5W-30
  • Mobil 1 5W-50
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil 1 5W-30
  • Mobil 1 5W-50
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40