0-500, 10-400, 20-225, 30-180, 40-140, 20/30-180

แบริ่ง

Mobil DTE Oil Heavy Medium Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilgear 600 XP 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง-สไลด์

Mobilgear 600 XP 150 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์-ตัวขับเคลื่อน

Mobilgear 600 XP 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต