20/27, 23/30, 28/32

เครื่องยนต์-ห้องข้อเหวี่ยง

Mobil Delvac™ 1640 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต