CNC Turning Centers, PUMA 4, GHS, 6-3A, 8, 8HC, 8HC-3A, 8-25P, 10, 10S, 10S-2T,

หลากหลาย

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ระบบน้ำมันหล่อลื่น-ถังน้ำมันส่วนกลาง

Mobil Vacuoline 1409 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ไฮดรอลิค

Nuto H 68 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต