Cutlery Grinders

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobilgrease XHP 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง-ความเร็วรอบสูงspindle

Mobilgrease XHP 222 ความเร็ว ต่ำกว่า : 3000 รอบต่อนาที
Mobilux EP 2 ความเร็ว ต่ำกว่า : 3000 รอบต่อนาที

ไฮดรอลิค

Nuto H 32 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์-กล่องเกียร์

Spartan EP 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต