Medium and Large Models D 327, D 302, D 915, D 932, D 226, D 226B, D 232, D/TBD

เครื่องยนต์-ห้องข้อเหวี่ยง

Mobil Delvac™ 1640 Specification : Gasoil/MDO 1.5% S Max: Amb. Temp 0C - 30C