Types & Sizes: HD, HDS, HT, HTS: 1500 to 3500; HS: 2400 to 2500; HD, HDS: 4100 t

เกียร์-กล่องเกียร์

Mobil DTE Oil Heavy Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต