Kilometer count

กำหนดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ ดูแค่เลขไมล์อย่างเดียวจริงหรือ

คนส่วนใหญ่มักเชื่อว่า การตรวจดูเลขไมล์ หรือระยะทางการขับขี่คือเกณฑ์เดียวที่จะทำให้รู้ว่า ถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยัง แต่จริงๆ แล้วยังมีอีกหลายปัจจัยที่มีความสำคัญกับกำหนดการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ไม่แพ้กัน

ลองไปดูปัจจัยอื่นๆ ที่คุณควรพิจารณาก่อนจะตัดสินใจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของคุณ

อายุของเครื่องยนต์

สำหรับมอเตอร์ไซค์คันใหม่ของคุณ แม้จะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ แต่ก็มีคำแนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องในช่วง 1,000 กิโลเมตรแรก หรือหลังจากที่ซื้อครบหนึ่งเดือน นั่นก็เป็นเพราะเราต้องทำความสะอาดคราบสะสมในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นคราบที่เกิดจากการเสียดทานระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ เช่น ลูกสูบ วงแหวนลูกสูบ และเสื้อสูบ โดยหลังจากนั้น ยิ่งเครื่องยนต์เก่าเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยขึ้นเท่านั้น

Motor age

ระยะเวลาการขับขี่

ลองสังเกตการเดินทางในแต่ละวันของคุณ ในกรณีที่คุณต้องขับผ่านช่วงที่รถติดหนัก คุณก็ควรใช้ระยะเวลาการขับขี่มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง นั่นก็เป็นเพราะว่า ช่วงที่รถติดทำให้เกิดการสตาร์ทและดับเครื่องบ่อยครั้งจนเครื่องยนต์และน้ำมันหล่อลื่นต้องทำงานหนักขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าคุณมักจะขับขี่ในระยะไกล การอ่านเลขไมล์ก็ถือเป็นเกณฑ์พิจารณาที่น่าจะเหมาะสมกว่า

Driving time

สรุปง่ายๆ ก็คือ คุณไม่ควรตัดสินใจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจากการอ่านเลขไมล์เพียงอย่างเดียว เราขอแนะนำให้คุณเลือกเกณฑ์พิจารณาที่เหมาะกับสถานการณ์เพื่อกำหนดเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้อย่างเหมาะสม โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจรูปแบบของการขับขี่ในแต่ละวันของคุณ และนำมาพิจารณาร่วมกับอายุของเครื่องยนต์ ซึ่งคุณอาจจะลองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเดือนละครั้งก่อน แล้วค่อยปรับเปลี่ยนในภายหลังก็ได้