Arapen RB 320

จาระบี

Mobil Arapen RB 320 เป็นแบริ่งสมรรถนะสูงที่ให้อายุการใช้งานยาวนานสำหรับเจอร์นอลแบริ่งลูกปืนเม็ดกลมของระบบรางที่ไม่ได้กำหนดให้เติมน้ำมันหล่อลื่นใหม่ในระหว่างการใช้งาน ผสมสูตรกับน้ำมันพื้นฐานจากแร่และสารอุ้มน้ำมันจากสบู่ผสมระหว่างลิเธียม/แคลเซียม จาระบี Mobil Arapen RB 320 ให้ความเสถียรต่อออกซิเดชันสูงเพื่อรักษาการหล่อลื่นที่ดีอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงการใช้งานหรือการจัดเก็บที่ยาวนานขึ้น มีคุณสมบัติการต้านทานต่อการเสื่อมสภาพทางเคมีได้สูง ซึ่งมิเช่นนั้นอาจทำให้เกิดกรดหรือคราบสะสมที่ส่งผลกระทบด้านลบต่ออายุการใช้งานของแบริ่ง จาระบี Mobil Arapen RB 320 มีคุณสมบัติต้านทานต่อแรงเฉือนที่ยอดเยี่ยม ช่วยรักษาสภาพจาระบีตลอดช่วงการใช้งานที่ยาวนาน เช่นในการทำงานหมุนปั่นของแบริ่งต้านแรงเสียดทาน จาระบีนี้มีผลกระทบกับวัสดุซีลที่น้อย ซึ่งเนื่องมาจากน้ำมันพื้นฐานจากสบู่แคลเซียม-ลิเธียมพิเศษเป็นหลัก ทำให้จาระบี Mobil Arapen RB 320 ให้ความต้านทานสูงต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในสภาพที่มีน้ำปนเปื้อน นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันต่อการเกิดสนิมอีกด้วย

 

Mobil Arapen RB 320 ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน M-942 ของสมาคมระบบรางแห่งสหรัฐอมริกาสำหรับจาระบีในเจอร์นอลแบริ่งแบบลูกปืนเม็ดยาวสำหรับการใช้งานแบริ่งที่ไม่ต้องมีการเติมสารหล่อลื่นในระหว่างช่วงการใช้งาน ได้รับเลือกเป็นสารหล่อลื่นที่เติมจากโรงงานสำหรับผู้ผลิตหลักของเจอร์นอลแบริ่งในระบบราง Mobil Arapen RB 320 มีช่วงอุณหภูมิการใช้งานอยู่ที่ -20ºC ถึง + 120ºC

 

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil Serv℠ Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil Arapen RB 320 เป็นจาระบีสำหรับเจอร์นอลแบริ่งระบบรางที่ให้ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์ดังต่อไปนี้:

•  ได้รับการับรองตามมาตรฐาน AAR เลขที่ AAR-942

•  ผสมสูตรเพื่อให้ให้อายุการใช้งานที่ยาวนานภายใต้สภาวะสภาพอากาศที่หลากหลาย

•  ความเสถียรทางออกซิเดชัน ความคงตัวต่อแรงเฉือน การทำงานเข้ากันวัสดุซีล และการต้านทานต่อการปนเปื้อนของน้ำที่ยอดเยี่ยมเพื่อยืดอายุของจาระบีและความสมบูรณ์ของอุปกรณ์

 

การใช้งาน

     •  เจอร์นอลแบริ่งแบบลูกปืนเม็ดยาวสำหรับยานพาหนะระบบรางที่ไม่จำเป็นต้องเติมสารหล่อลื่นในระหว่างช่วงการใช้งาน

     •  สารหล่อลื่นที่เติมจากโรงงานสำหรับผู้ผลิตหลักของแบริ่งเจอร์นอลในระบบราง

 

ข้อกำหนดและการรับรอง 

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตต่อไปนี้:

AAR-M942

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

เกรด

NLGI 1.5

ประเภทของสบู่

ลิเธียมแคลเซียม

สี, มองเห็นด้วยตาเปล่า

สีเหลืองอำพันอ่อน

Dropping Point, °C, ASTM D2265

180

Oxidation Stability, Pressure drop at 100hr, psi, ASTM D942

1

Oxidation Stability, Pressure drop at 500 hr, psi, ASTM D942

3

Penetration, 60X, 0.1 mm, ASTM D217

305

Penetration, Change from 60X to 100,000X, 0.1 mm, ASTM D217

+20

SKF Emcor Rust Test, Distilled Water, ASTM D6138

0 , 0

ความหนืด @ 40 C, น้ำมันพื้นฐาน, mm2/s, ASTM D445

152

ความหนืด @ 100 C, น้ำมันพื้นฐาน, mm2/s, ASTM D445

14.5

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

93

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx