Mobil Almo 529

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องมือและเครื่องเจาะหินแบบใช้ลมบังคับ

น้ำมันหล่อลื่น โมบิล อัลโม่ 500 ซีรีส์ (Mobil Almo500 Series) เป็นผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูง คุณภาพสูงพิเศษ ที่ผลิตขึ้นเพื่อการหล่อลื่นงานเจาะหินที่ทำงานโดยใช้ลมบังคับ ในงานเหมืองแร่ที่ทำงานใต้ดินและบนดินเป็นหลัก น้ำมันหล่อลื่นในตระกูล โมบิลอัลโม่ ซีรีส์ (Mobil Almo Series) คิดค้นขึ้นมาจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง พร้อมเติมสารเพิ่มคุณภาพ ที่ให้ความคงตัวทางเคมีอันยอดเยี่ยม พร้อมป้องกันการเกิดสนิมและการกัดก่อนได้อย่างเป็นเลิศ ให้สมดุลอันโดดเด่นในเรื่องของการจับตัวมีความสามารถในการผสมระหว่างน้ำและน้ำมันมากพอที่จะจับความชื้นที่มีในอากาศจนลดผลกระทบร้ายของน้ำ ที่มีต่อการสึกหรอและการกัดกร่อน น้ำมันชนิดนี้ไม่ทำให้เกิดคราบเหนียวสกปรก  ที่อาจเป็นต้นเหตุให้วาล์วทำงานติดขัด  แม้เมื่อต้องทำงานในสภาพที่มีน้ำอยู่ตลอดเวลา น้ำมันหล่อลื่น โมบิล อัลโม่ 500 ซีรีส์ (Mobil Almo500 Series) ก็ยังมีคุณสมบัติในการเปียกน้ำของโลหะ ที่ช่วยรักษาฟิล์มน้ำมันไว้อย่างต่อเนื่อง  คุณสมบัติเหล่านี้เมื่อผสมผสานกับคุณลักษณะเรื่อง EP ที่สูง ย่อมช่วยให้การหล่อลื่นอันยอดเยี่ยม ส่งผลให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

น้ำมันหล่อลื่น โมบิล อัลโม่ 500 ซีรีส์ (Mobil Almo500 Series) มีดัชนีความหนืดสูง และจุดไหลเทต่ำ เพื่อให้การหล่อลื่นที่ดี ณ อุณหภูมิต่ำ อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของอากาศและการป้องกันเพื่อหยุดการเกิดน้ำแข็งพร้อมกับการสร้างฟิลม์น้ำมันที่เหมาะสมกับส่วนประกอบที่ใช้ในงานเจาะทำงานที่อุณหภูมิสูง ระดับการเกิดของไอน้ำมันเหมือนหมอกนั้น ค่อนข้างต่ำมาก

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil Serv℠ Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

น้ำมัน โมบิล อัลโม่ 500 ซีรีส์ ให้สมดุลด้านสมรรถนะอันยอดเยี่ยม ซึ่งรับประกันถึงอายุการใช้งานเครื่องมือที่ยาวนาน และต้นทุนการบำรุงรักษาที่ต่ำที่สุด  คุณลักษณะในเรื่องการป้องกันการสึกหรออันยอดเยี่ยม และความสามารถในการหล่อลื่นที่เพียงพอในกรณีที่ต้องมีน้ำอยู่ ไม่เพียงแต่ช่วยลดการสึกหรอ แต่ยังช่วยป้องกันสนิมและการกัดกร่อนความคงตัวทางเคมีที่ดี ช่วยป้องกันการเกิดคราบตะกอน และการก่อตัวของคราบสกปรก จึงช่วยลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาบ่อยครั้ง

ลักษณะสำคัญ ข้อดีและคุณประโยชน์ศักย์
เสถียรทางเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดคราบตะกอนและการก่อตัวของคราบสกปรก
  ปรับปรุงการทำงานของวาล์ว
คุณสมบัติในเรื่องการผสมระหว่างน้ำและน้ำมันได้เหมาะสม การหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพแม้ในสภาพที่ต้องเจอกับน้ำ
ดัชนีความหนืดสูง ให้การหล่อลื่นที่ดี ณ อุณหภูมิที่สูงและต่ำ
ความสามารถในการรับน้ำหนัก และการป้องกันการสึกหรออันยอดเยี่ยม ลดการสึกหรอในส่วนประกอบ
  ยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ
  ลดค่าบำรุงรักษา
คุณสมบัติเฉพาะในเรื่องของการจับตัวที่ดีมาก ปกป้องพื้นผิวที่เป็นโลหะจากการผุกร่อน
  ให้ฟิล์มหล่อลื่นที่ดีภายใต้ทุกสภาวการณ์
ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
  เพิ่มสมรรถนะของเครื่องมือ

 

การใช้งาน

แนะนำให้ใช้น้ำมัน โมบิล อัลโม่ 500 ซีรีส์ (Mobil Almo500 Series) ในงานเจาะหินที่ทำงานโดยใช้ลมบังคับทุกประเภทภายในเหมืองใต้ดินและบนดิน รวมทั้งในบริษัทรับเหมาก่อสร้างและการใช้งานระดับอุตสาหกรรมต่างๆ เหมาะสมสำหรับเครื่องมือประเภทที่มีการกระแทกและมีลูกสูบหมุน  เกรดความหนืดในระดับต่างๆ สะดวกต่อการเลือกใช้งานตลอดทั้งปีในกรณีที่อุณหภูมิภายนอกตามฤดูกาลผันแปรอย่างรุนแรง

  • งานเจาะหินที่ทำงานโดยใช้ลมบังคับในการทำเหมืองใต้ดินและบนดิน
  • งานเจาะหินที่ทำงานโดยใช้ลมบังคับและเครื่องเจาะโดยใช้ลมทำงาน ในงานสร้างทางหลวงและการสร้างอาคาร
  • งานเจาะหินในการระเบิดและย่อยหิน
  • เครื่องมือที่ทำงานด้วยอากาศแบบมีการกระแทก และมีลูกสูบหมุนในอุตสาหกรรม

 

คุณสมบัติทั่วไป

  Mobil Almo 524 Mobil Almo 525 Mobil Almo 527 Mobil Almo 529 Mobil Almo 530 Mobil Almo 532
เบอร์น้ำมัน ISO 32 46     220 320
ความหนืด, ASTM D 445            
cSt @ 40ºC 32 46 100 172 220 320
cSt @ 100ºC 5.5 7.3 11.5 16.5 19.7 24.9
ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270 108 105 102 102 100 99
จุดไหลเท,องศาเซลเซียส, ASTM D 97 -51 -30 -27 -24 -24 -21
จุดวาบไฟ, องศาเซลเซียส, ASTM D 92, min 170 188 220 220 220 232
ความหนาแน่น @ 15.6ºC, kg/l, ASTMD 4052 0.880 0.883 0.899 0.893 0.898 0.902

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องความวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน “ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)” สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต  ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม