Mobil DTE 732 M2

น้ำมันหล่อลื่นเทอร์ไบน์ก๊าซและไอน้ำเกรดพรีเมี่ยม

Mobil DTE™ 732 M2 เป็นน้ำมันหล่อลื่นเทอร์ไบน์สมรรถนะสูงยุคถัดไปที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในเทอร์ไบน์ก๊าซและไอน้ำงานหนักแบบเพลาเดียวชนิดไม่มีระบบเกียร์และเทอร์ไบน์ก๊าซแบบหลายเพลาของ Mitsubishi Heavy Industry (MHI) รวมไปถึงเทอร์ไบน์ที่ติดตั้งชุดแบริ่ง PEEK น้ำมันชนิดนี้ได้ตามข้อกำหนดของ MHI ในด้านการใช้งานเทอร์ไบน์อุณหภูมิสูงได้ยาวนาน MS04-MA-CL005 (รุ่น 2) ด้วยสูตรผสมจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงและระบบสารเพิ่มคุณภาพเพื่อให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน นอกจากนี้ Mobil DTE 732 M2 ยังได้ตามข้อกำหนดของ MS04-MA-CL001 และ CL002 อีกด้วย

 

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil Serv℠ Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

  • ความเสถียรทางเคมีและออกซิเดชันที่ยอดเยี่ยมช่วยให้ลดเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงานเพื่อรับการซ่อมแซมและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา โดยให้คงความสะอาดของระบบและลดแข็งคราบสะสม ซึ่งทำให้ได้อายุการใช้งานน้ำมันและตัวกรองที่ยาวนาน
  • ความต้านทานต่อการเกิดฟองสูงและปล่อยอากาศออกอย่างรวดเร็วให้การป้องกันการเกิดช่องโพรงในปั๊ม การทำงานที่เกิดเสียงดังและการทำงานผิดพลาด ซึ่งสามารถช่วยลดการเปลี่ยนชุดปั๊มและเพิ่มประสิทธิภาพของชุดปั๊ม
  • ลดความเป็นไปได้ในการก่อตัวของคราบวานิช ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำงานของเทอร์ไบน์ และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา     

 

การใช้งาน


         Mobil DTE 732 M2
เป็นน้ำมันหล่อลื่นเทอร์ไบน์สมรรถนะสูงสำหรับการใช้งานกับเทอร์ไบน์ก๊าซและไอน้ำและคอมเพรสเซอร์เทอร์ไบน์ชนิดไม่มีระบบเกียร์ การใช้งานเฉพาะด้านจะรวมถึง:

 

  • เทอร์ไบน์ไอน้ำชนิดไม่มีระบบเกียร์ทั้งหมด
  • เทอร์ไบน์ก๊าซชนิดไม่มีระบบเกียร์ทั้งหมด รวมถึงรุ่น501F & G ซีรีส์ และ รุ่น701F & G ซีรีส์
  • คอมเพรสเซอร์เทอร์ไบน์ชนิดไม่มีระบบเกียร์ทั้งหมด

ข้อกำหนดและการรับรอง

Mobil DTE 732 M2 ซีรีส์ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตเครื่องจักรต่อไปนี้:

Mitsubishi Hitachi Power Systems MS04-MA-CL001

X

Mitsubishi Hitachi Power Systems MS04-MA-CL002

X

Mitsubishi Hitachi Power Systems MS04-MA-CL005 (ปรีบปรุงครั้งที่ 2)

X

 

Mobil DTE 732 M2 ได้ตามหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

X

JIS K-2213 Type 2

X

 

คุณสมบัติทั่วไป

Mobil DTE 732 M2

ค่าความหนืดเกรด ISO

32

ความหนืด, ASTM D 445

 

cSt @ 40ºC

31.0

cSt @ 100º C

5.8

ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270

131

จุดไหลเท, ºC, ASTM D 97

-15

จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D 92

233

TOST, ASTM D 943, ชั่วโมงที่ไปถึง 2 NN

10000

RPVOT, ASTM D 2272, นาที

2000

การปกป้องสนิม, ASTM D 665

 

น้ำกลั่น

ผ่าน

น้ำทะเล

ผ่าน

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, ASTM D 130,3 ชั่วโมง @ 100º C

1B

การทดสอบฟอง, ASTM D 892

 

ลำดับ I, แนวโน้ม/ความเสถียรภาพ, มล./มล.

30/0

ลำดับ II, แนวโน้ม/ความเสถียรภาพ, มล./มล.

0/0

ลำดับ III, แนวโน้ม/ความเสถียรภาพ, มล./มล.

10/0

ความสามารถในการแยกตัวกับน้ำ, ASTM D 1401, นาทีที่ไปถึงระดับการแยกตัวกับน้ำเป็น 3 มล.

10

การคลายอากาศ, ASTM D 3427, นาที

2

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพหากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) สามารถขอ MSDS ได้จากตัวแทนขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ควรกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน