Mobil Extra™ 2T

Mobil Extra 2T

น้ำมันเครื่องยนต์ 2 จังหวะคุณภาพสูง

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 2ที (Mobil Extra 2T) เป็นน้ำมันเครื่องยนต์ 2 จังหวะกึ่งสังเคราะห์สมรรถภาพสูง ไร้ควันขาว ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการทำงานของ
รถจักรยานยนต์สมรรถนะสูง รถสกีและเลื่อยยนต์

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 2ที (Mobil Extra 2T) ถูกเจือจางไว้ก่อนแล้วเพื่อให้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างกลมกลืน

 

Mobil Extra™ 2T น้ำมันเครื่องยนต์ 2 จังหวะ | Mobil™ TH

น้ำมันเครื่องยนต์ 2 จังหวะคุณภาพสูง

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 2ที (Mobil Extra 2T) ผลิตขึ้นจากส่วนผสมระหว่างน้ำมันแร่พื้นฐานคุณภาพสูง และน้ำมันสังเคราะห์สมรรถนะสูง ผสมด้วยสารเคมีเพิ่มคุณภาพจากเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดหมดจด และไร้ควันขาว ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์ประกอบด้วย:

ลักษณะสำคัญ คุณประโยชน์
ป้องกันการสึกหรอได้อย่างยอดเยี่ยม ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ให้ยาวนานขึ้น
คงทนต่อความร้อน และออกซิเดชั่น เครื่องยนต์สะอาด จึงช่วยยืดอายุหัวเทียนและวาล์ว ลดแหวนตาย ลูกสูบติด และ ป้องกันปัญหาการชิงจุดระเบิด
คุณสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม ยืดอายุของเครื่องยนต์
ไอเสียปลอดควันพิษ สิ่งแวดล้อมสะอาดขึ้น

 

ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 2ที (Mobil Extra 2T) ตรงตามหรือเหนือกว่ามาตราฐานทางอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้  
API TC
ISO E-GC
JASO FC/FD

 

คุณสมบัติทั่วไป

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 2ที (Mobil Extra 2T)  
ความหนืด, ASTM D445  
cSt @ 40ºC 55
cSt @ 100ºC 8.8
ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270 135
เถ้าซัลเฟต, wt%, ASTM D 874 0.06
จุดไหลเท, ºC, ASTM D97 -24
จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D92 110
ความหนาแน่น @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.867

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน “ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)” สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต  ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้ว ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม