Mobil Extra 4T 10W-40

น้ำมันเครื่องสมรรถนะสูง สำหรับรถจักรยานยนต์สี่จังหวะ

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 4ที (Mobil Extra 4T) คือ น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ สมรรถนะสูง สำหรับรถจักรยานยนต์สี่จังหวะ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้เครื่องยนต์สะอาด พร้อมการปกป้องรถจักรยานยนต์และการใช้งานในทุกรูปแบบ.

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil Serv℠ Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

คุณลักษณะและคุณประโยชน์

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 4ที (Mobil Extra 4T) ผลิตจากน้ำมันแร่พื้นฐานคุณภาพสูงและน้ำมันพื้นฐานไฮโดรคาร์บอนสังเคราะห์ เติมด้วยสารเพิ่มคุณภาพชั้นสูง เพื่อให้เครื่องยนต์สะอาด ป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะและคุณประโยชน์หลัก รวมถึง:

คุณลักษณะ ข้อดีและคุณประโยชน์ศักย์
ป้องกันการสึกหรอได้อย่างยอดเยี่ยม ส่วนประกอบเครื่องยนต์และเครื่องยนต์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
ความคงตัวของความร้อน เสถียรต่อออกซิเดชั่นที่ดี พร้อมควบคุมการสะสมของคราบสกปรก เครื่องยนต์เดินได้สะอาดขึ้น ทำให้ไม่มีปัญหาเครื่องยนต์สะดุด
คุณสมบัติในเรื่องของการป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างยอดเยี่ยม ส่วนประกอบชุดวาล์วไอดีและไอเสีย และแบริ่งที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
คุณสมบัติในการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำที่ดียิ่งขึ้น สตาร์ทขณะเครื่องเย็นได้ง่ายขึ้น ขณะที่ระบบไฟฟ้ามีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

การใช้งาน

แนะนำเป็นพิเศษให้ใช้ โมบิล เอ็กซ์ตร้า 4ที (Mobil Extra 4T) เพื่อการหล่อลื่นเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์สี่จังหวะทุกประเภท ที่ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมล่าสุด

ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 4ที (Mobil Extra 4T) ตรงตามมาตรฐานหรือเหนือกว่า มาตรฐานอุตสาหกรรม
API SJ
JASO MA

คุณสมบัติทั่วไป

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 4ที (Mobil Extra 4T)  
เบอร์น้ำมัน 10W-40
ความหนืด, ASTM D 445  
cSt @ 40ºC 100
cSt @ 100ºC 14.4
ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270 150
เถ้าซัลเฟต, wt%, ASTM D 874 0.8
จุดไหลเท, ºC, ASTM D 97 -30
จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D 92 230
ความหนาแน่น @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.87

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน “ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)” สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต  ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้ว ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม