Mobil Rarus PE R D 220

น้ำมันคอมเพรสเซอร์สำหรับการผลิตเอทิลีน

Mobil Rarus™ PE R-A, R-B, R-C และ R-D 220 เป็นน้ำมันไร้สี มีค่าความหนืดเกรด ISO 220 ได้รับการออกแบบมาอย่างพิเศษเฉพาะสำหรับการหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ผลิตเอทิลีนแรงดันสูงมาก น้ำมันนี้ผสมสูตรจากพื้นฐานของน้ำมันไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว ความบริสุทธิ์สูง (น้ำมันสีขาว) เสริมด้วยสารเพิ่มคุณภาพที่ช่วยลดแรงเสียดทานและปราศจากการเกาะติดของอนุมูลอิสระในระดับการจัดการที่ปรับให้เหมาะสมแล้ว

 

ในการผลิตเอทิลีน คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบความเร็วสูงถูกนำมาใช้อัดก๊าซเอทิลีนเพื่อให้ความดันสูงขึ้นระดับ 3000 บาร์ ในการใช้งานเหล่านี้ สารหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์สามารถสัมผัสกับโพลีเอทิลีนในกระบวนการโพลิเมอไรเซชัน  ภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าว น้ำมันหล่อลื่นที่จำเป็นจะต้องมีความบริสุทธิ์ที่ยอมรับได้ และไม่ไปเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต่าง ๆ ของโพลีเอทิลีน

 

Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C และ R-D 220 ให้การหล่อลื่นที่ดีต่อกระบอกสูบของคอมเพรสเซอร์ และเช้ากันได้กับกระบวนการผลิตเอททิลีน  น้ำมันชนิดนี้สามารถใช้ในกระบวนการผลิตเอทิลีนที่ต้องสัมผัสกับกับอาหารในบรรจุภัณฑ์อาหาร  Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C และ R-D 220 มีความเสถียรทางความร้อนและทางเคมีที่ดี  สามารถใช้รองรับแรงดันได้สูงถึง 3000 บาร์ สอดคล้องกับระบบและอุณหภูมิของการฉีดน้ำมัน  ชิ้นส่วนที่เกิดก๊าซทำปฏิกิริยาและความไม่บริสุทธิ์อาจทำปฏิกิริยาในตัวคอมเพรสเซอร์เอง ด้วยการก่อตัวของคราบสะสม ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการหล่อลื่น สภาพดังกล่าวสามารถป้องกันโดยสารเติมแต่ง ซึ่งยังข่วยลดการสึกหรอของปลอกสวมอีกด้วย

 

Mobil Rarus PE R-A 220 ได้รับการแนะนำกับชิ้นส่วนที่เกิดก๊าซทำปฎิกิริยาได้สูง

 

Mobil Rarus PE R-B 220 ได้รับการแนะนำสำหรับความบริสุทธิ์ต่อการเกิดปฏิกริยาต่ำ สารเพิ่มคุณภาพในระบบจะแสดงผลให้การระเหยเป็นไอและการซึมผ่านต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานที่สัมผัสกับอาหารที่มีไขมัน

 

Mobil Rarus PE R-C 220 ได้รับการแนะนำสำหรับก๊าซที่ก่อปฏิกิริยาระดับปานกลาง

 

Mobil Rarus PE R-D 220 ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่มีแรงดันสูง และหนักหน่วงระดับสูงอย่างพิเศษเฉพาะ

 

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil Serv℠ Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C และ R-D 220 ได้รับการผสมสูตรอย่างพิเศษเฉพาะเพื่อช่วยมอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ที่ใช้งานได้อย่างยาวนานอย่างไร้ปัญหา  Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C และ R-D 220 ได้รับการขึ้นทะเบียน NSF H1 สำหรับใช้กับเครื่องจักรด้านอาหาร “ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่อาจสัมผัสกับอาหารโดยไม่ได้ตั้งใจ” และผ่านเงื่อนไขสำหรับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่อาจสัมผัสกับอาหารโดยไม่ได้ตั้งใจ (FDA 21 CFR 178.3570) และที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปเพื่อผลิตโอเลฟีนโพลิเมอร์ที่อาจมีการสัมผัสกับอาหาร (FDA 21 CFR 177.1520)

น้ำมันคอมเพรสเซอร์ Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C และ R-D 220 ให้คุณประโยชน์ดังต่อไปนี้:

•  เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องสัมผัสกับอาหาร

•  ความบริสุทธิ์ระดับสูง ทำให้ไม่ไปเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต่าง ๆ ของโพลีเอทิลีน

•  การหล่อลื่นกระบอกสูบที่ดีเยี่ยมเพื่อให้อายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์ยาวนาน

•  ความเสถียรทางความร้อนและทางเคมีที่ดี ให้การสะสมตัวของคราบต่ำ และอายุการใช้งานน้ำมันยาวนาน

 

ลักษณะสำคัญ

ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับทางด้านศักยภาพ

ชิ้นส่วนที่มีความเป็นกลางสูงและการทำปฏิกิริยาต่ำ

ไม่รบกวนการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันแบบมีตัวเร่ง

ชิ้นส่วนที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง

ไม่เหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนสีหรือกลิ่นในโพลีเมอร์ขั้นสุดท้าย

ชิ้นส่วนที่ได้รับการรับรองสำหรับการสัมผัสอาหาร

เหมาะสมสำหรับการผลิตโพลีเมอร์ที่ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

ความเป็นขั้วต่ำ

เหมาะสมสำหรับการผลิตโพลีเมอร์สำหรับใช้งานเป็นฉนวนไฟฟ้าและถุงบาง (ถุงพลาสติก)

ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียม

ลดการหยุดเครื่องจักรเพื่อบำรุงรักษา

 

การใช้งาน

Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C และ R-D 220 สามารถใช้งานดังต่อไปนี้:

     •  คอมเพรสเซอร์การผลิตเอทิลีนแรงดันสูง

     •  คอมเพรสเซอร์ที่ใช้ในการผลิตเอทิลีนสำหรับการใช้งานที่สัมผัสกับอาหาร

 

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองตามข้อกำหนดของ:

R-A 220

R-B 220

R-C 220

R-D 220

NSF H1

X

X

X

X

 

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

R-A 220

R-B 220

R-C 220

R-D 220

Burckhardt VSB 1001180

X

 

X

 

FDA 21 CFR 177.1520

X

X

X

X

FDA 21 CFR 178.3570

X

X

X

X

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

R-A 220

R-B 220

R-C 220

R-D 220

เกรด

ISO 220

ISO 220

ISO 220

ISO 220

ค่าความเป็นกรด, mgKOH/g, ASTM D974

6.1

6.1

6.1

 

ความหนาแน่น @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0.878

0.874

0.876

0.872

จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

210

210

210

200

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445

220

226

226

220

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

- 12 สูงสุด

- 12 สูงสุด

- 12 สูงสุด

- 12 สูงสุด

สี Saybolt, ASTM D156

+21 นาที

+24 นาที

+24 นาที

+24 นาที

ส่วนประกอบของน้ำ, มก./กก., ASTM D6304

50

50

50

 

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx