Mobil Rarus SHC 1025

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดลม

โมบิล รารัส เอสเอชซี ™ 1020 ซีรีส์ คือตระกูลของน้ำมันที่มีสมรรถนะสูงสำหรับหล่อลื่นเครื่องอัดลมแบบโรตารี่สกรูและแบบเวน งานหนัก น้ำมันนี้เหมาะสมโดยเฉพาะกับงานที่หนักหน่วงซึ่งผลิตภัณฑ์จากน้ำมันแร่คาดว่าใช้ไม่ได้ เช่น ในงานซึ่งอุณหภูมิจากการอัด สูงมากหรือต้องการยืดเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ผลิตจากน้ำมันไฮโดรคาร์บอนสังเคราะห์ที่ปราศจากไขที่ออกแบบมาโดยเฉพาะและเทคโนโลยีชั้นสูงของ สารเพิ่มคุณภาพซึ่งรับประกันความต้านทานการเสื่อมจากออกซิเดชั่นที่ยอดเยี่ยมและความร้อนเป็นพิเศษสูงกว่าน้ำมันแร่มาก ในการปกป้อง อุปกรณ์เครื่องอัดได้อย่างยอดเยี่ยมและให้ความเชื่อมั่นกับเครื่องอัดลมในสภาพใช้งานซึ่งน้ำมันเครื่องอัดลมอื่นๆคาดว่าใช้ไม่ ได้ โมบิล รารัส เอสเอชซี 1020 ซีรีส์ ให้การป้องกันการสึกหรออย่างดีเยี่ยมและต้านทานการเสื่อมจากออกซิเดชั่นและความร้อน ได้อย่างดีเด่นเหนือกว่าน้ำมันแร่มาก สูตรผสมพิเศษสามารถลดค่าบำรุงรักษาโดยลดปัญหาอุปกรณ์และคราบแข็งสกปรกส่วนตกค้างให้น้อยที่สุด มีดัชนีความหนืดให้การหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิสูง

โมบิลรารัส เอสเอชซี 1020 ซีรีส์ ลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดไฟไหม้และระเบิดลดลงเมื่อเทียบกับน้ำมันแร่  แทบจะไม่มีคราบ เขม่าและอุณหภูมิลุกไหม้เองก็สูงจึงเพิ่มทั้งสมรรถนะและความปลอดภัย  การแยกตัวจากน้ำได้ง่ายลดปัญหาการเกิดการรวมตัวกับน้ำที่ จับเกาะและหม้อกรอง ลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาบ่อยๆ

 

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil Serv℠ Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

การใช้น้ำมันโมบิลรารัส เอสเอชซี1020 ซีรีส์ มีผลให้เครื่องอัดอากาศสะอาดขึ้นและคราบจับน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบ กับน้ำมันธรรมดา ส่งผลให้ได้ช่วงเวลาทำงานยาวนานขึ้นในระหว่างการซ่อมบำรุง เสถียรภาพต่อออกซิเดชั่นและความร้อน ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้อย่างปลอดภัยในขณะเดียวกันก็ควบคุมการสะสมตะกอนและคราบเขม่า ให้การป้องกันการ สึกหรอและกัดกร่อนได้อย่างเด่นชัดเป็นการเพิ่มอายุและประสิทธิภาพของอุปกรณ์

ลักษณะสำคัญ ข้อดีและคุณประโยชน์
น้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์สมรรถนะสูงสามารถใช้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง
มีสมรรถนะสูงมากกว่าเมื่อเทียบกับน้ำมันแร่
ความปลอดภัยดีขึ้น
ยืดอายุการใช้งาน
เสถียรภาพของออกซิเดชั่นและความร้อนโดดเด่นลดการสะสมถ่านโค้ก
อายุน้ำมันยาวนานขึ้น
อายุหม้อกรองดีขึ้น
ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาน้อยลง
สามารถรับภาระได้สูงลดการสึกหรอของแบริ่งและเกียร์
การแยกตัวจากน้ำได้ดีมากส่วนที่เหลือไปยังอุปกรณฺ์ปลายทางน้อยลง
การสะสมตะกอนในห้องเครื่องและท่อระบายลดน้อยลง
การอุดตันตัวเกาะจับและตัวระบายความร้อนลดลง
โอกาสเกิดการรวมตัวกับน้ำน้อยลง
การป้องกันสนิมและการกัดกร่อนที่ได้ผลการปกป้องชิ้นส่วนภายในเครื่องอัดลมดีขึ้น

 

การใช้งาน

โมบิลรารัส เอสเอชซี 1020 ซีรีส์ มีวัตถุประสงค์หลักจะให้ใช้กับเครื่องอัดลมแบบโรตารี่สกรู และแบบเวน โดยเฉพาะได้ผล กับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องและอุณหภูมิขาออกสูงถึง 200ºC น้ำมันนี้เหมาะกับ เครื่องที่มีประวัติว่าการเสื่อมสภาพ น้ำมันเร็วเกินควร, ประสิทธิภาพวาล์วต่ำและมีการสะสมคราบเขม่า น้ำมันนี้เข้ากันได้กับโลหะทั้งหลายที่ใช้สร้างเครื่องอัดลม และกับน้ำมันเครื่องอัดลมชนิดน้ำมันแร่ แต่การผสมเติมกับน้ำมันอื่นอาจทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมด้อยลงได้

ไม่แนะนำให้ ใช้ โมบิลรารัส เอสเอชซี 1020 ซีรีส์ กับเครื่องอัดลมที่ใช้กับเครื่องหายใจ และเครื่องอัดลมที่อุณหภูมิที่ปล่อยออกมาสูงกว่าจุดวาบไฟของผลิตภัณฑ์ แนะนำให้ใช้กับเครื่องอัดลมแบบโรตารี่สกรูและแบบเวน

  • แนะนำให้ใช้กับเครื่องอัดลมแบบโรตารี่สกรูและแบบเวน
  • ประสิทธิภาพดีมากในเครื่องอัดลมแบบสกูรที่มีการระบายความร้อนด้วยการฉีดน้ำมัน
  • เครื่องที่ใช้ในสภาพงานรุนแรง
  • เครื่องหลายตอนที่มีประวัติการเสื่อมน้ำมันเร็วเกินควรจากการใช้น้ำมันแร่
  • ระบบเครื่องอัดลมที่เกียร์และแบริ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุด
  • เครื่องอัดลมใช้แบบตั้งอยู่กับที่และเคลื่อนย้ายได้

 

คุณสมบัติทั่วไป

โมบิลรารัส เอสเอชซี 1020 ซีรีส์โมบิลรารัส เอสเอชซี 1024โมบิลรารัส เอสเอชซี 1025โมบิลรารัส เอสเอชซี 1026
เบอร์น้ำมัน ISO324668
ความหนืด, ASTM D 445   
cSt@ 40ºC31.54466.6
cSt @100ºC5.77.210.1
ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270127131136
การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, ASTM D 130, 24 hrs @ 100ºC1B2A1B
การเกิดสนิม Proc A, ASTM D 665ผ่านผ่านผ่าน
จุดไหลเท, ºC, ASTM D 97 (max)-48-45-45
จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D 92245246246
ความถ่วงจำเพาะ 15ºC/15ºC, ASTM D 12980.8460.8490.856

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน "ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)" MSDS สามารถขอได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เนต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้  ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ ใช้หมดแล้ว ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม