Mobil SHC 825

น้ำมันเทอร์ไบน์

น้ำมันเทอร์ไบน์ โมบิล เอสเอชซี™ 800 ซีรีส์ ได้รับการออกแบบ เพื่อให้ได้คุณสมบัติตรงตามความต้องการในการใช้งานของแก๊สเทอร์ไบน์ใช้งานหนัก โดยมีค่าอายุ TOST ที่ระดับ 10,000 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย  ผลิตภัณฑ์นี้แนะนำให้ใช้สำหรับการหล่อลื่นแก๊สเทอร์ไบน์ที่ติดตั้งบนบก โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้มีกำลังต่ำกว่า 3,000 แรงม้า ซึ่งใช้เป็นหน่วยต้นกำเนิดพลังงานสำรอง และในบางประเภทของระบบกำเนิดพลังงานแบบระบบเดี่ยวและระบบพลังงานความร้อนร่วม (แก๊ส/ไอน้ำ) ผลิตภัณฑ์นี้ ผลิตขึ้นมาโดยการผสมผสานของไฮโดรคาร์บอนสังเคราะห์และระบบสารเพิ่มคุณภาพเฉพาะตัว   สูตรของน้ำมันประเภทนี้ให้ผลออกมาเป็นคุณสมบัติการไหลตัวที่ดีแม้อุณหภูมิต่ำ และต้านทานการสลายตัวได้ดีเป็นพิเศษที่อุณหภูมิสูง น้ำมัน โมบิล เอสเอชซี 800 ซีรีส์ ยังให้คุณสมบัติต้านทานการสึกหรออย่างดีเยี่ยม รวมไปถึงการป้องกันสนิมและการกัดกร่อนบวกด้วยคุณสมบัติในการแยกตัวจากอากาศอย่างรวดเร็วและต้านทานการเกิดฟอง

น้ำมันนี้มีคุณสมบัติที่ดีเลิศในการช่วยต้านทานการสลายตัวเนื่องจากความร้อน การเข้าทำปฏิกิริยาของออกซิเจนระหว่างช่วงเวลาที่น้ำมันยังร้อนอยู่หลังจากปิดเครื่อง และการไหลเวียนของน้ำมันอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิต่ำ ในช่วงสตาร์ทเครื่อง  การต้านทานการสลายตัว เป็นปัจจัยสำคัญในการหลีกเลี่ยงการเกิดตะกอนที่เป็นอันตราย ซึ่งสามารถรบกวนการหล่อลื่นที่ป้อนไปยังแบริ่ง หรือขวางการทำงานของเซอร์โว-วาล์วที่สำคัญ  สิ่งนี้เป็นจุดสำคัญเมื่อแก๊สเทอร์ไบน์กำลังทำงานเป็นวงจรและต้องเผชิญกับแรงดันจากความร้อนที่ซ้ำๆ  การที่ยังคงไหลได้ที่อุณหภูมิต่ำและดัชนีความหนืดสูงเป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติของน้ำมันหล่อลื่นนี้ซึ่งจะต้านทานต่อการทำงานอันเนื่องมาจากแรงเฉือนทางกล หรือการหมุนเวียนซ้ำจากอุณหภูมิจากต่ำไปสูง โมบิล เอสเอชซี 800 ซีรีส์ เป็นน้ำมันที่สามารถเข้ากันได้กับน้ำมันแร่อย่างสมบูรณ์ แต่การผสมจะทำให้คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมด้อยลงไป

 

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil Serv℠ Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

น้ำมันหล่อลื่นในตระกูล โมบิล เอสเอชซี ได้รับการยอมรับ และชื่นชอบทั่วโลกในแง่ของนวัตกรรมและสมรรถนะที่โดดเด่น  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสังเคราะห์  โมบิล เอสเอชซี ถูกบุกเบิกโดยนักวิทยาศาสตร์ทำการวิจัยของเรา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เทคโนโลยีชั้นสูง นำเสนอผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่โดดเด่น   ผลิตภัณฑ์ของโมบิลได้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้เทอร์ไบน์ทั่วโลกนับตั้งแต่ออกวางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์มากกว่า 100 ปีที่ผ่านมา ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมของผู้ผลิตเครื่องจักร เพื่อรับประกันว่า ผลิตภัณฑ์ของเรานำเสนอสมรรถนะอันเหนือชั้น สัมพันธ์กับการออกแบบเครื่องเทอร์ไบน์  ความคุ้นเคยต่อการออกแบบและสภาพแวดล้อมการทำงานของเครื่องจักร ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การใช้เทคโนโลยีน้ำมันหล่อลื่นที่ดีที่สุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้สมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้

 แนวโน้มทั่วไปอย่างหนึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา คือ การออกแบบเครื่องจักรที่มีกำลังส่งสูงขึ้น ซึ่งเพิ่มแรงเค้นของความร้อนให้กับน้ำมันหล่อลื่น   ความร้อนที่เกิดขึ้นถูกนำกับมาใช้ซ้ำโดยผู้ที่คุมแก๊สเทอร์ไบน์ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์/อุปทานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลให้มีความร้อนสะสมในแต่ละครั้งที่ปิดเครื่อง   การต้านทานการสลายตัวเนื่องจากความร้อนจึงเป็นปัจจัยสำคัญของน้ำมันหล่อลื่นแก๊สเทอร์ไบน์รุ่นใหม่ๆ

 

เพื่อปรับให้เข้ากับสภาวะที่ต้องเผชิญกับความร้อนสูงของน้ำมัน ทีมนักวิทยาศาสตร์ด้านสูตรผลิตภัณฑ์ของเรา ได้เลือกน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะสำหรับ โมบิล เอสเอชซี 800 ซีรีส์ เนื่องจากคุณสมบัติเด่นของการต้านทานความร้อนและออกซิเดชั่น   ผู้คิดค้นสูตรของเราได้เลือกใช้สารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ ที่จะดึงประโยชน์จากน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้อายุน้ำมันยาวนาน และควบคุมการสะสมของสิ่งสกปรก และต้านทานการเสื่อมสภาพเนื่องจากความร้อนและสารเคมี ดึงลักษณะด้านสมรรถนะออกมาใช้ได้อย่างสมดุล  น้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์นี้ยังให้ให้ความสามารถในการไหลได้ดีเยี่ยมที่อุณหภูมิต่ำ ที่แตกต่างจากน้ำมันเทอร์ไบน์จากแร่พื้นฐานและเป็นคุณประโยชน์ที่สำคัญในการใช้งานในบริเวณพื้นที่ห่างไกลที่มีอุณหภูมิแวดล้อมต่ำ  ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์ของ โมบิล เอสเอชซี 800 ประกอบด้วย:

 

ลักษณะสำคัญ

ข้อดีและประโยชน์ที่ได้รับทางด้านศักยภาพ

คงทนต่อความร้อน / ปฏิกิริยาออกซิเดชันที่สูงได้อย่างยอดเยี่ยม และควบคุมการสะสมตัวของคราบเลน

ประสิทธิภาพสูงในการต้านทานความร้อนสะสมอันเกิดขึ้นหลังจากปิดเครื่องเทอร์ไบน์

การสะสมสิ่งสกปรกเกิดขึ้นน้อยมากและทำให้เครื่องทำงานได้อย่างมั่นใจและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ

อายุของน้ำมันยาวนานขึ้น และต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ต่ำลง

สามารถไหลได้ดีที่อุณหภูมิต่ำ

สามารถไหลและให้การหล่อลื่นในช่วงสตาร์ทเครื่องที่อากาศเย็นแม้ว่าอุณหภูมิจะต่ำมาก

มีค่าดัชนีความหนืดสูงโดยธรรมชาติ

ป้องกันเครื่องจักรได้ดีแม้อุณหภูมิสูง

ต้านทานการเกิดฟองได้ดีมาก และอากาศแยกตัวได้เร็ว

ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการหยุดงานกะทันหันให้น้อยลง

ป้องกันการสึกหรอได้อย่างยอดเยี่ยม

ให้การปกป้องเครื่องจักรได้อย่างดีเยี่ยมและลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร

 

การใช้งาน

น้ำมันเทอร์ไบน์ โมบิล เอสเอชซี 800 ซีรีส์ ถูกคิดค้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของการใช้งานของแก๊สเทอร์ไบน์อุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่ที่ทำงานหนักหน่วงและขึ้นอยู่กับเครื่องจักร  การใช้งานเฉพาะด้านจะรวมถึง:

     •  การใช้งานแก๊สเทอร์ไบน์งานหนักแบบยึดอยู่กับที่ โดยเฉพาะยูนิตที่มีกำลังม้าต่ำกว่า 3,000 แรงม้าเพื่อใช้เป็นเครื่องปั่นไฟสำรอง

     •  แก๊สเทอร์ไบน์อุตสาหกรรม ที่ใช้งานในบริเวณที่อุณหภูมิบรรยากาศต่ำและพื้นที่ห่างไกล

     •  ระบบพลังงานทั้งหมด

 

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตต่อไปนี้:

824

825

Mitsubishi Hitachi Power Systems MS04-MA-CL003(Rev.4)

X

 

SIEMENS TLV 9013 04

X

X

SIEMENS TLV 9013 05 X X

 

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ:

824

825

GE Power GEK 101941A

X

 

GE Power GEK 28143B

X

 

 

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

824

825

GE Power GEK 32568J

X

 

Solar Turbines ES 9-224, Class I

X

X

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

824

825

เกรด

ISO 32

ISO 46

เวลาของการคลายอากาศ, 50 C, นาที, ASTM D3427

1

1

จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

248

248

การเกิดฟอง, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892

0

0

การเกิดฟอง, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892

10

20

ความหนืดทางจลน์ @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

5.9

7.9

ความหนืดทางจลน์ @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

31.5

43.9

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

<-54

-45

ความถ่วงจำเพาะ, 15.6 C/15.6 C, ASTM D1298

0.83

0.83

Turbine Oil Stability Test, สูงสุด 2.0 มก. KOH/g, ชม., ASTM D943

9500

9500

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

135

145

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx