Mobil Super™ 3000 0W-20

Mobil Super™ 3000 0W-20

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์สำหรับรถอีโคคาร์

Mobil Super™ 3000 เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ที่ให้การปกป้องที่อุณหภูมิสูงที่ยอดเยี่ยมแม้ในสภาวะการทำงานหนักหน่วง Mobil Super 3000 ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวนานขึ้น และให้การปกป้องที่ยอดเยี่ยมในยานยนต์ทุกช่วงอายุ Mobil Super 3000 ให้การปกป้องต่อคราบเลน การเกิดสนิมและการกัดกร่อนของเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยมภายใต้สภาวะการทำงานที่อุณหภูมิต่ำและสูง และให้ความหนืดและการไหลตัวที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมที่สุดตลอดช่วงอุณหูมิที่ใช้งาน

 

Mobil Super 3000 0W-20 ได้รับการจัดประเภทโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API) ให้เป็นน้ำมันหล่อลื่น "อนุรักษ์ทรัพยากร, Resource Conserving" และผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ ILSAC GF-5 และ API service SN น้ำมันหล่อลื่นซีรีส์นี้ทำงานเข้ากับน้ำมันหล่อลื่นมาตรฐานรุ่นเก่า เช่น API SM, SL และ SJ และมาตรฐาน ILSAC ก่อนหน้า

 

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

• ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์

• ปกป้องการสึกหรอที่ยอดเยี่ยมสำหรับยานยนต์ทุกช่วงอายุ

• การปกป้องที่อุณหภูมิสูงอย่างยอดเยี่ยมเพื่อช่วยรักษาให้เครื่องยนต์เย็นตัว

• ให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น (สูงสุดถึง 400º F) โดยไม่เกิดการก่อตัวหนาของน้ำมันที่ออกซิไซด์ และการสลายตัวของน้ำมัน

• ช่วยควบคุมอัตราการใช้และการสูญเสียน้ำมันหล่อลื่น

• Mobil Super 3000 0W-20 เหมาะสำหรับการใช้งานในยานยนต์ของ Honda และ Toyota ที่ต้องการความหนืดระดับ 0W-20

• ช่วยให้สตาร์ตเครื่องได้ง่าย และการหมุนเวียนน้ำมันหล่อลื่นที่รวดเร็วในระหว่างการสตาร์ตขณะเย็นเพื่อปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่สำคัญ

• ผ่านหรือเกินกว่าข้อมูลจำเพาะทางอุตสาหกรรมล่าสุด

•  API SN Resource Conserving

 

การใช้งาน

Mobil Super 3000 0W-20 ได้รับการแนะนำให้ใช้สำหรับยานยนต์ระบบเชื้อเพลิงเบนซินที่ต้องการความหนืดระดับ 0W-20 น้ำมันซีรีส์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ API SN, SM, SLหรือ SJ และ ILSAC GF-5 (สัญลักษณ์การรับรอง Starburst) นอกจากนี้ยังผ่านตามข้อกำหนดของ Ford WSS-M2C947-A

 

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

API SJ

API SL

API SM

API SN

API SN Resource Conserving

Ford WSS-M2C947-A

ILSAC GF-5

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

เกรด

SAE 0W-20

ความหนืดแบบ Cold-Cranking Simulator, ความหนืดปรากฏ @ -35 C, mPa.s, ASTM D5293

5670@-35°C

ความหนาแน่น @ 15 C, g/ml, ASTM D4052

0.848

จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

238(460)

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

8.6

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

44.9

ความหนืดแบบ Mini-Rotary Viscometer ความหนืดปรากฏ, -40 C, mPa.s, ASTM D4684

26,800 @ -40°C

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-42(-44)

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

173

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx