Mobil Super™ 3000 5W30

Mobil Super™ 3000 5W-30

Mobil Super™ 3000 เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ที่ให้การปกป้องที่อุณหภูมิสูงที่ยอดเยี่ยมแม้ในสภาวะการทำงานหนักหน่วง Mobil Super 3000 ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวนานขึ้น และให้การปกป้องที่ยอดเยี่ยมในยานยนต์ทุกช่วงอายุ Mobil Super 3000 ให้การปกป้องต่อคราบโคลน การเกิดสนิมและการกัดกร่อนของเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยมภายใต้สภาวะการทำงานที่อุณหภูมิต่ำ และให้ความหนืดและการไหลตัวที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมที่สุดตลอดช่วงอุณหูมิที่กว้าง

Mobil Super 3000 5W-30 ได้รับการแนะนำโดย ExxonMobil ให้ใช้ในการใช้งานที่ต้องการมาตรฐาน API CF และยังได้ตามหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ API SN

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
  • ปกป้องการสึกหรอที่ยอดเยี่ยมสำหรับยานยนต์ทุกช่วงอายุ
  • การปกป้องที่อุณหภูมิสูงอย่างยอดเยี่ยมเพื่อช่วยรักษาให้เครื่องยนต์อุณหภูมิลดลง
  • ให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น (สูงสุดถึง  400o F) โดยไม่เกิดการก่อตัวหนาของน้ำมันที่ออกซิไซด์ และการสลายตัวของน้ำมัน
  • ช่วยควบคุมอัตราการใช้และการสูญเสียน้ำมันหล่อลื่น
  • ช่วยให้สตาร์ตเครื่องได้ง่าย และการหมุนเวียน้ำมันหล่อลื่นที่รวดเร็วในระหว่างการสตาร์ตขณะเย็นเพื่อปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่สำคัญ

 

การใช้งาน

  • Mobil Super 3000 5W-30 ได้รับการแนะนำให้ใช้สำหรับยานยนต์ระบบเชื้อเพลิงดีเซลที่ต้องการความหนืดระดับ 5W-30

 

ข้อกำหนดและการรับรอง

Mobil Super 3000 ได้ตามหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

5W-30

API SN

                                   X

 

Mobil Super 3000 ยังได้รับการแนะนำโดย ExxonMobil สำหรับการใช้งานที่ต้องการ

5W-30

API CF

X

  

คุณสมบัติทั่วไป

Mobil Super 3000

5W-30

ความหนาแน่น @15°C, kg/l

0.850

ความหนืด @ 100°C, cSt

10.3

CCS @-30°C , cP

3670

MRV @-35°C, cP

9300

ดัชนีความหนืด

168

จุดไหลเท, °C

-36

จุดวาบไฟ, °C,  ASTM D 92

212


ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน “ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)” สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต  ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้ว ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม