Mobil Super Moto™ 10W-40

Mobil super moto 10W-40

น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ 4 จังหวะสมรรถนะสูงสุด

Mobil Super Moto™ 10W-40 เป็นน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ 4 จังหวะสมรรถนะสูงที่ผสมสูตรด้วยเทคโนโลยีการผสมสังเคราะห์ ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ความสะอาดของเครื่องยนต์ดีขึ้น และให้การปกป้องสมรรถนะและการทำงานของรถมอเตอร์ไซค์ทุกชนิด

Mobil Super Moto™ 10W-40

น้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ 4 จังหวะสมรรถนะสูงสุด

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil Super Moto 10W-40 เป็นการรวมกันของสูตรการผสมเฉพาะระหว่างน้ำมันแร่คุณภาพสูงและน้ำมันพื้นฐานไฮโดรคาร์บอนสังเคราะห์กับระบบสารเพิ่มคุณภาพขั้นสูง เพื่อให้ความสะอาดของเครื่องที่ยอดเยี่ยม ปกป้องการสึกหรอ และให้การปกป้องต่อการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ให้การปกป้องเครื่องยนต์และเกียร์ และช่วยระบบการทำงานของคลัตช์

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์หลักประกอบไปด้วย:

ลักษณะสำคัญ

ข้อดีและคุณประโยชน์ที่มีศักย์ภาพ

การปกป้องการสึกหรอที่ยอดเยี่ยม

ยืดอายุการใช้งานชิ้นส่วนเครื่องยนต์และเครื่องยนต์โดยรวมยาวนานขึ้น

ความเสถียรทางความร้อน การเกิดออกซิเดชัน และการควบคุมการเกิดคราบสะสมที่ดี

เครื่องยนต์ทำงานได้สะอาดขึ้น ส่งผลให้ได้การทำงานอย่างไม่สะดุด

คุณสมบัติการปกป้องการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม

อายุการใช้งานชุดขบวนวาล์วและส่วนประกอบของแบริ่งยาวนานขึ้น

เพิ่มคุณสมบัติที่อุณหภูมิต่ำที่ดีขึ้น

การสตาร์ทเครื่องที่สภาพอากาศเย็นง่ายขึ้น อายุการใช้งานระบบไฟฟ้ายาวนานขึ้น

 

การใช้งาน

Mobil Super Moto 10W-40 ได้รับการแนะนำให้ใช้สำหรับการหล่อลื่นเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์ 4 จังหวะทุกชนิด ที่กำหนดระดับคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมล่าสุด

ข้อกำหนดและการรับรอง

Mobil Super Moto 10W-40 ได้ตามหรือเกินกว่าข้อกำหนดของข้อมูลจำเพาะทางอุตสาหกรรมต่อไปนี้:

API SL

JASO MA 

JASO MA2

 

คุณสมบัติทั่วไป

Mobil Super Moto 10W-40

SAE

10W-40

ความหนืด, ASTM D 445

 

CSt ที่ 40 ºC

100

cSt ที่ 100ºC

14.4

ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270

150

เถ้าซัลเฟต, wt%, ASTM D 874

0.8

จุดไหลเท, ºC, ASTM D 97

-30

จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D 92

230

ความหนาแน่น @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052

0.87

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพหากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) สามารถขอ MSDS ได้จากตัวแทนขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ควรกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม