Mobil Vacuoline 148

น้ำมันหล่อลื่นระบบหมุนเวียน

กลุ่ม Mobil Vacuoline™ 100 เป็นซีรีส์ของน้ำมันหล่อลื่นระบบหมุนเวียนคุณภาพสูงพิเศษที่แนะนำให้ใช้เป็นหลัก

สำหรับการหล่อลื่นแบริ่งกาบในระบบที่ออกแบบมาสำหรับการหล่อลื่นแบบชั้นฟิล์มน้ำมันที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะ

ระบบที่ต้องพบการปนเปื้อนน้ำสูง เช่น อาจใช้สำหรับแบริ่งลูกกลิ้งสำรองในโรงรีดโลหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำมัน

หล่อลื่นนี้ผ่านตามข้อกำหนดของแบริ่งโรงรีดเหล็กที่รวมถึงข้อมูลจำเพาะน้ำมันหล่อลื่นขั้นสูงในด้าน "การแยกตัวกับน้ำที่ดีเยี่ยม" ของ Morgan น้ำมันหล่อลื่น Mobil Vacuoline 100 ซีรีส์ได้รับการผสมสูตรจาก

น้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงและสารเพิ่มคุณภาพเพื่อให้ความสามารถในการแยกตัวกับน้ำที่ยอดเยี่ยม ความต้านทาน

ต่อการเสื่อมสภาพทางความร้อนได้ดี และการปกป้องต่อสนิมและการกัดกร่อน

 

น้ำมันหล่อลื่น Mobil Vacuoline 100 ซีรีส์มีความต้านทานต่อการก่อตัวของอีมัลชันและคราบเลน ซึ่งผลที่ได้ของ

น้ำมันนี้คือช่วยในการทำให้ระบบและตัวกรองสะอาดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแยกสิ่งปนเปื้อนแบบของแข็ง

เพื่อให้ทำความสะอาดผ่านการหมุนเหวี่ยง การกรอง หรือการจับตัวเป็นกลุ่มได้ง่ายขึ้น น้ำมันหล่อลื่น Mobil Vacuoline 100 ซีรีส์มีดัชนีความหนืดสูงและความสามารถในการแยกตัวกับน้ำได้ดี ซึ่งรักษาคุณสมบัติดังกล่าว

ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่มีน้ำปนเปื้อนสูงได้ และได้รับการแนะนำให้ใช้สำหรับระบบหมุนเวียนแบบถังเดียว

และแบบถังคู่

 

น้ำมันหล่อลื่น Mobil Vacuoline 100 ซีรีส์เป็นตัวเลือกยอดนิยมของผู้ประกอบการโรงรีดเหล็กทั่วโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากผู้ผลิตอุปกรณ์ที่สำคัญ ที่รวมถึง Morgan Construction Company จากเมืองวอร์เซสเตอร์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

 

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil Serv℠ Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

น้ำมันในตระกูลกลุ่มผลิตภัณฑ์ Mobil Vacuoline เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้าน

สมรรถนะที่เหนือชั้น และการให้การสนับสนุนทางเทคนิคที่ครอบคลุมไปทั่วโลก ซึ่งเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของ

แบรนด์ น้ำมันหล่อลื่น Mobil Vacuoline 100 ซีรีส์ให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยม ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับ

ผู้ใช้ในโรงรีดเหล็กทั่วโลก เรามีประสบการณ์ในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตอุปกรณ์โรงรีดเหล็กที่สำคัญ รวมถึง Morgan Construction ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้นำน้ำมันหล่อลื่น Vacuoline ไปปรับใช้เพื่อให้มั่นใจว่า

สามารถตอบสนองความต้องการของการออกแบบและการใช้งานอุปกรณ์รีดเหล็กสมัยใหม่ได้

 

สำหรับน้ำมันหล่อลื่น Mobil Vacuoline 100 ซีรีส์ การทำงานร่วมกับผู้ผลิตอุปกรณ์ส่งผลให้ได้สูตรผสมจาก

น้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงกับสารเพิ่มคุณภาพที่คัดสรรอย่างพิเศษเฉพาะ เพื่อให้การป้องกันต่อการเกิดสนิม

และการกัดกร่อน และความสามารถในการแยกตัวกับน้ำได้ดีเยี่ยม ซึ่งจะให้การป้องกันอุปกรณ์ขั้นสูงสุด การทำงานที่น่าเชื่อถือสูง และอายุการใช้งานของน้ำมันยาวนาน

 

ลักษณะสำคัญ ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับทางด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์นี้มีดังต่อไปนี้:

 

ลักษณะสำคัญ

ข้อดีและประโยชน์ที่ได้อาจรับทางด้านศักยภาพ

ความสามารถในการแยกตัวกับน้ำที่ยอดเยี่ยม

พร้อมสำหรับการแยกตัวจากน้ำและสิ่งปนเปื้อนตลอดอายุการใช้งานของน้ำมันเพื่อให้การทำงานที่ราบรื่นและลดเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงานเพื่อรับการซ่อมแซม

ความต้านทานต่อการเสื่อมสภาพเนื่องจากออกซิเดชันได้ดี

ยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันและลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนน้ำมัน

ระบบและตัวกรองที่สะอาดขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

ให้การปกป้องการเกิดสนิมและ

การกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม

เพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องอุปกรณ์และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

 

การใช้งาน

น้ำมันหล่อลื่น Mobil Vacuoline 100 ซีรีส์ได้รับการแนะนำและใช้งานเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานในโรงรีดเหล็ก น้ำมันหล่อลื่นนี้เหมาะสำหรับ:

     •  แบริ่งลูกกลิ้งสำรองของโรงรีดเหล็ก โดยเฉพาะระบบแบริ่งที่ใช้ถังเดียวหรือถังคู่

     •  ระบบแบริ่งชั้นฟิลม์แบบสมบูรณ์และการใช้งานที่คล้ายกันในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะการใช้งานที่แบริ่งที่อาจพบการปนเปื้อนของน้ำสูง

 

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

128

133

137

146

148

DIN 51517-2:2018-09

X

X

X

X

 

รายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นขั้นสูง Primetals Technologies Morgoil® Rev 2.5a

X

X

X

X

X

รายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นระดับมาตรฐาน Primetals Technologies Morgoil® Rev 1.1

X

X

X

X

X

รายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นขั้นสูงสำหรับแบริ่งน้ำมัน SMS Group X-Roll® (SN 180-4)

X

X

X

X

X

รายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นระดับมาตรฐานสำหรับแบริ่งน้ำมัน SMS Group X-Roll® (SN 180-3)

X

X

X

X

X

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

128

133

137

146

148

เกรด

ISO VG 150

ISO VG 220

ISO VG 320

ISO VG 460

ISO VG 680

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 3 ชั่วโมง, 100 C, การจัดอันดับ, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

1B

Demulsibility, Emulsion, 52 C, Non-EP Oils, ml, ASTM D2711(mod)

 

 

 

 

40

Demulsibility, Free Water, 52 C (125 F), Non-EP Oils, ml, ASTM D2711(mod)

40

36

39

41

 

ความหนาแน่น @ 15 C, kg/l, ASTM D4052

0.89

0.89

0.9

0.9

0.91

อีมัลชัน, เวลาถึงระดับ 40/37/3, 82 C, นาที, ASTM D1401

15

20

25

30

35

จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

280

288

286

296

318

Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Foam, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

14.8

18.8

23.9

30.1

36.7

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

150

220

320

460

680

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-9

-6

-9

-6

-6

การเกิดสนิม, แผนทดสอบ A, ASTM D 665

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

96

95

95

95

91

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx