Mobilgrease XHP 322 Mine

จาระบีลิเธียมคอมเพล็กซ์เกรดพรีเมียมมีส่วนผสมโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์

ผลิตภัณฑ์ Mobilgrease XHP™ Mine ได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับการหล่อลื่นอุปกรณ์นอกทางหลวงและงานเหมืองแร่งานหนักพิเศษ ด้วยเกรด NLGI ครบทุกช่วงเกรด ซีรีส์ผลิตภัณฑ์ของจาระบีลิเธียมคอมเพล็กซ์นี้มีส่วนผสม 5% ของโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ สามารถใช้งานได้ในหลากหลายเงื่อนไขและอุณหภูมิการทำงานในช่วงกว้างเพื่อให้การปรับปรุงผลผลิตของงาน ผลิตภัณฑ์ Mobilgrease XHP Mine ซีรีส์มีคุณสมบัติด้านรับแรงกดและทนทานต่อการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยมนอกเหนือจากการรักษากำลังของอุปกรณ์อย่างยอดเยี่ยม ทนต่อการชะล้างด้วยน้ำ การฉีดพ่นด้วยน้ำได้ดีมาก และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่หนักหน่วง จาระบีสำหรับงานหนักพิเศษซีรีส์นี้ให้ความเสถียรเชิงโครงสร้างที่ยอดเยี่ยม ไม่กัดกร่อนเหล็กหล้าหรืออัลลอยด์แบริ่งทองแดง และเข้ากับวัสดุซีลทั่วไปได้

 

ผลิตภัณฑ์ Mobilgrease XHP 320 Mine, 321 Mine และ 322 Mine ได้รับการพัฒนาอย่างพิเศษเฉพาะเพื่อประสิทธิภาพขั้นสูงสุดของหมุดยึดบุ้งกี๋ สลักแกนหมุน และชิ้นส่วนแชสซีที่รับโหลดหนัก ผลิตภัณฑ์ Mobilgrease XHP 100 Mine และ 320 Mine เหมาะเป็นพิเศษสำหรับระบบหล่อลื่นแบบรวมศูนย์ของอุปกรณ์งานหนักที่ต้องการจาระบีเกรด NLGI 0 Mobilgrease XHP 100 Mine และ 320 Mine ได้รับการแนะนำจาก ExxonMobil ให้ใช้งานในระบบหล่อลื่นแบบรวมศูนย์ที่พบในอุปกรณ์นอกทางหลวงและงานเหมืองแร่ Mobilgrease XHP 100 Mine ให้ความสามารถในการสูบจ่ายที่ดีจนถึงอุณหภูมิต่ำที่ -50°C (-58°F) Mobilgrease XHP 321 Mine เป็นจาระบีเกรด NLGI 1 ที่ให้ความสามารถในการสูบจ่ายที่อุณหภูมิต่ำดีมากซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิต่ำ Mobilgrease XHP 322 Mine เป็นจาระบีเกรด NLGI 2 สำหรับใช้งานในการหล่อลื่นแชสซีเอนกประสงค์

 

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil Serv℠ Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine และ 322 Min เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำในกลุ่มแบรนด์ Mobilgrease ซึ่งมีขื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านนวัตกรรมและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม จาระบี Mobilgrease XHP Mine ซีรีส์ ได้รับการออกแบบมาภายใต้เทคโนโลยีการผสมสูตรของ ExxonMobil และพร้อมให้บริการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการทางเทคนิคทั่วโลกของเรา

Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine และ 322 Mine ได้รับการออกแบบมาอย่างพิเศษเฉพาะให้ได้ตามความต้องการของอุปกรณ์นอกทางหลวงและงานเหมืองแร่ที่ต้องการประสิทธิภาพในการรับแรงกด (EP) / ต้านทานการสึกหรอที่ยอดเยี่ยม และยังยึดเกาะกับชิ้นส่วนแม้ในสภาวะที่หนักหน่วงจากน้ำฉีดพ่น การเลื่อนไปมาสูง และอุณหภูมิสูง จาระบีกลุ่มนี้มีลักษณะสำคัญ ข้อดีและคุณประโยชน์ที่อาจมีดังต่อไปนี้:

 

ลักษณะสำคัญ

ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับทางด้านศักยภาพ

คุณสมบัติการรับแรงกด (EP) และต้านทานการสึกหรอที่ยอดเยี่ยม

การปกป้องอุปกรณ์ที่ดีเยี่ยม และความเป็นไปได้ในการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์แม้ในสภาวะการทำงานที่หนักหน่วง

ส่วนผสมของโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ในอัตราสูง

การปกป้องอุปกรณ์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในกลไกการเลื่อนไปมาระดับสูง และยืดช่วงเวลาการอัดเพิ่มจาระบี

ความต้านทานต่อการชะล้างด้วยน้ำและการฉีดล้างออกที่ยอดเยี่ยม

ให้ความมั่นใจในการหล่อลื่นและการปกป้องที่เหมาะสมแม้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่หนักหน่วง

ความสามารถในการปั๊มจ่ายที่อุณหภูมิต่ำ และความสามารถของระบบแบบรวมศูนย์ที่ดีมาก (Mobilgrease XHP 100 Mine และ 320 Mine)

ให้ความสามารถในการปั๊มจ่ายที่อุณหภูมิต่ำและประสิทธิภาพการสตาร์ตเครื่องที่ยอดเยี่ยม ลักษณะสำคัญหลักสำหรับการใช้งานในพื้นที่ห่างไกล

 

การใช้งาน

Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine และ 322 Mine ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานอุปกรณ์นอกทางหลวงและงานเหมืองแร่ที่รับงานหนักในแง่ของความหนักหน่วงในการทำงานและมีการฉีดพ่นน้ำ การใช้งานเฉพาะด้านจะรวมถึง:

     •  หมุดยึดบุ้งกี๋ สลักแกนหมุน และชิ้นส่วนแชสซีรับโหลดหนัก

     •  ระบบหล่อลื่นแบบรวมศูนย์ของอุปกรณ์งานหนัก

     •  การหล่อลื่นแชสซีเอนกประสงค์

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

MOBILGREASE XHP 100 MINE

MOBILGREASE XHP 320 MINE

MOBILGREASE XHP 321 MINE

MOBILGREASE XHP 322 MINE

เกรด

NLGI 0

NLGI 0

NLGI 1

NLGI 2

ประเภทของสบู่

ลิเธียมคอมเพล็กซ์

ลิเธียมคอมเพล็กซ์

ลิเธียมคอมเพล็กซ์

ลิเธียมคอมเพล็กซ์

สี, มองเห็นด้วยตาเปล่า

สีเทา-ดำ

สีเทา-ดำ

สีเทา-ดำ

สีเทา-ดำ

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 24 ชั่วโมง, 100 C, การจัดอันดับ, ASTM D4048

1A

1A

1A

1A

คุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อน, การจัดอันดับ, ASTM D1743

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

Dropping Point, °C, ASTM D2265

200

270

270

270

Four-Ball Extreme Pressure Test, Weld Point, kgf, ASTM D2596

315

400

400

400

Four-Ball Wear Test, Scar Diameter, มม., ASTM D2266

0.4

0.4

0.4

0.4

ปริมาณโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์, % โดยน้ำหนัก, คำนวณ

5

5

5

5

Penetration, 60X, 0.1 mm, ASTM D217

370

370

325

280

Roll Stability, Penetration Consistency Change, 0.1 mm, ASTM D1831

+14

0

±10

±10

การทดสอบ US Steel Mobility @ - 20 F, g/min, AMS 1390

32

 

 

 

การทดสอบ US Steel Mobility @ -12 C, g/min, AMS 1390

 

 

 

11

การทดสอบ US Steel Mobility @ 20 F, g/min, AMS 1390

 

 

15

 

ความหนืด @ 40 C, น้ำมันพื้นฐาน, mm2/s, ASTM D445

100

320

320

320

Water Sprayoff, Loss, %, ASTM D4049

 

 

28

16

Water Washout, Loss @ 79 C, wt%, ASTM D1264

 

 

10

2

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx