Mobilgrease XHP™ 460 Series เป็นจาระบีลิเธียมคอมเพล็กซ์สูตรเพิ่มเติมที่มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้ในงานหนักและสภาวะการทำงานที่หลากหลาย จาระบีสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้สมรรถนะสูงกว่าโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตลิเธียมคอมเพล็กซ์สมรรถนะสูงที่เป็นกรรมสิทธิ์ จาระบีสูตรนี้ได้รับการผสมสูตรเพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงพร้อมกับการยึดเกาะที่ยอดเยี่ยม ความเสถียรเชิงโครงสร้าง และความต้านทานต่อการปนเปื้อนน้ำ นอกจากนี้ยังให้ความเสถียรทางเคมีระดับสูงและปกป้องต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยม จาระบีเหล่านี้มีค่า dropping point สูงและอุณหภูมิการทำงานที่แนะนำสูงสุดที่ 140 ºC (284 °F) จาระบี Mobilgrease XHP 460 ได้รับการผสมสูตรขึ้นมาจากน้ำมันพื้นฐานความหนืดเกรด ISO VG 460 และมีให้เลือกใช้ในเกรด NLGI เกรด 1 และ 2 Mobilgrease XHP 462 Molyได้รับการเสริมคุณภาพด้วย 3% โมลิบดีนัมไดซัลไฟต์เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการปกป้องแรงกดสูงและการสึกหรอ ในการใช้งานที่รับโหลดหนักและมีการเลื่อนไปมาสูง

จาระบี Mobilgrease XHP 460 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงภาคอุตสาหกรรม ยานยนต์ การก่อสร้าง และการเดินเรือ ด้วยสมรรถนะของจาระบีสูตรนี้ทำให้เป็นทางเลือกอุดมคติสำหรับสภาวะการทำงานต่าง ๆ ได้แก่สภาวะอุณหภูมิสูง มีการปนเปื้อนกับน้ำ การรับโหลดรุนแรงและการทำงานที่ต้องยืดเวลาการอัดจาระบีหล่อลื่น Mobilgrease XHP 462 Moly เป็นจาระบีรับแรงกดสูงทีมีสารโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ 3% ที่ให้การปกป้องต่อการสึกหรอภายใต้สภาวะการทำงานแบบหมุนรอบแกนและการเลื่อนไหลของโหลดอย่างหนักหน่วงที่อาจทำให้เกิดการสูญเสียชั้นฟิล์มน้ำมัน

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil Serv℠ Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

 

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

ปัจจัยสำคัญในคุณสมบัติการยึดเกาะและการยึดระหว่างผิวที่ยอดเยี่ยมและความเสถียรทางกลของสารอุ้มน้ำมัน (Thickener) ของจาระบี Mobilgrease XHP 460 คือเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ศูนย์วิจัยของเราและถูกนำไปใช้งานในโรงงานการผลิตอันทันสมัยของเรา ผลิตภัณฑ์สูตรนี้ใช้สารเพิ่มคุณภาพอย่างพิเศษเฉพาะเพื่อให้ความคงตัวต่อออกซิเดชันที่ยอดเยี่ยม ควบคุมการเกิดสนิมและการกัดกร่อน ต้านทานต่อการปนเปื้อนของน้ำรวมไปถึงการต้านทานต่อการสึกหรอและการรับแรงกดสูง (EP) ผลิตภัณฑ์ Mobilgrease XHP 460 Series นำเสนอลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์ที่อาจมีดังต่อไปนี้:

จาระบี Mobilgrease XHP 460 เป็นจาระบีชั้นนำในกลุ่มแบรนด์ผลิตภัณฑ์ Mobilgrease จาระบี Mobilgrease XHP 460 ได้รับการออกแบบมาภายใต้เทคโนโลยีการผสมสูตรของเราและพร้อมให้บริการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการทางเทคนิคทั่วโลกของเรา

 

ลักษณะสำคัญ

ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับทางด้านศักยภาพ

ความต้านทานต่อการฉีดและการชะล้างจากน้ำที่ยอดเยี่ยม

ช่วยให้มั่นใจในการหล่อลื่นที่เหมาะสมและปกป้องแม้ในสภาวะที่ต้องสัมผัสกับน้ำที่รุนแรงที่สุด

โครงสร้างการยึดเกาะและการเกาะติดระหว่างผิวในระดับสูง

การยึดแน่นของจาระบีที่ยอดเยี่ยมช่วยลดการรั่วไหลและขยายระยะเวลาการอัดจาระบีใหม่ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการบำรุงรักษา

ต้านทานต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม

ปกป้องชิ้นส่วนที่หล่อลื่นแม้ในสภาพแวดล้อมที่สัมผัสกับน้ำอย่างเหมาะสม

ความต้านทานต่อการเสื่อมสภาพจากออกซิเดชันและทางโครงสร้างที่อุณหภูมิสูงที่ดีเยี่ยม

ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานจาระบีและเพิ่มขีดความสามารถการปกป้องแบริ่งในการใช้งานที่อุณหภูมิสูงและให้คุณประโยชน์ด้านต้นทุนการบำรุงรักษาและเปลี่ยนชิ้นส่วนน้อยลง

การต้านทานต่อการสึกหรอและสมรรถนะการรับแรงกดสูง (EP) ที่ดีเยี่ยม

ให้การปกป้องอุปกรณ์ที่หล่อลื่นอย่างไว้วางใจได้ แม้ในสภาวะการเลื่อนไปมาระดับสูงที่ให้ความเป็นไปได้สำหรับการเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดเวลาที่ต้องหยุดอุปกรณ์โดยไม่คาดหมาย

การใช้งานเอนกประสงค์ที่หลากหลาย

ให้ความเป็นไปได้สำหรับการใช้สารหล่อลื่นที่สมเหตุสมผลและลดต้นทุนในการเก็บสารหล่อลื่นคงคลัง

 

การใช้งาน

จาระบี Mobilgrease XHP 460 ได้รับการใช้งานในอุปกรณ์ที่หลากหลายรวมถึงภาคอุตสาหกรรม ยานยนต์ การก่อสร้าง และการเดินเรือ  สีน้ำเงินของจาระบี Mobilgrease XHP 461 และ 462 ทำให้ง่ายในการตรวจสอบความถูกต้องของการใช้งาน  จาระบีสูตรนี้มีความหนืดสูงของน้ำมันพื้นฐานเกรด ISO VG 460 ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่รับโหลดสูงที่ความเร็วต่ำถึงปานกลาง รวมทั้งการใช้งานของแบริ่งส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมกระดาษ การก่อสร้าง และเหมืองแร่ รวมทั้งยานยนต์นอกทางหลวง

การใช้งานเฉพาะด้าน:

     •  Mobilgrease XHP 461 ได้รับการแนะนำจาก ExxonMobil สำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและการเดินเรือ ชิ้นส่วนแชสซีส์และเครื่องจักรการเกษตร ให้สมรรถนะที่อุณหภูมิต่ำที่ยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับคัปปลิงเฟืองเกียร์แบบยืดหยุ่นที่ใช้ความเร็วต่ำ

     •  Mobilgrease XHP 462 Series ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานในแบริ่ง felt roll แบริ่ง wet end และแบริ่ง press section แบริ่ง นอกจากนี้ยังเป็นจาระบีเอนกประสงค์ที่ดีสำหรับการใช้งานในโรงรีดทั่วไปและการใช้งานภาคอุตสาหกรรมและการเดินเรือ ชิ้นส่วนแชสซีส์และเครื่องจักรการเกษตร

     •  Mobilgrease XHP 462 Moly ได้รับการเสริมคุณภาพด้วย 3% โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์และได้รับการแนะนำจาก ExxonMobil สำหรับการใช้งาน เช่น หมุดยึดบุ้งกี๋ fifth wheels ซึ่งส่วนผสมของโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์จะให้ระดับการปกป้องพิเศษเมื่อเกิดแรงเสียดทานจากการเลื่อนไปมาและการเคลื่อนที่แบบสั่นไปมาที่สามารถทำให้เกิดการแตกตัวของชั้นฟิล์มน้ำมัน ทำให้เกิดการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะโดยตรง

 

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

461

462

DIN 51825:2004-06 - KP 1 N -20 L

X

DIN 51825:2004-06 - KP 2 N -20 L

X

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

461

462

462 MOLY

เกรด

NLGI 1

NLGI 2

NLGI 2

ประเภทของสบู่

ลิเธียมคอมเพล็กซ์

ลิเธียมคอมเพล็กซ์

ลิเธียมคอมเพล็กซ์

ความหนืดน้ำมันพื้นฐานของจาระบี @ 40 C, mm2/s, AMS 1697

460

460

460

Bomb Oxidation, Pressure Drop, 100 h, kPa, ASTM D942

13.8

13.8

สี, มองเห็นด้วยตาเปล่า

สีน้ำเงินเข้ม

สีน้ำเงินเข้ม

สีเทา

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, การจัดอันดับ, ASTM D4048

1A

1A

1A

คุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อน, การจัดอันดับ, ASTM D1743

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

Dropping Point, °C, ASTM D2265

280

280

280

Four-Ball Extreme Pressure Test, Weld Load, kgf, ASTM D2596

315

315

315

Four-Ball Wear Test, Scar Diameter, mm, ASTM D2266

0.5

0.5

0.5

ปริมาณโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์, % โดยน้ำหนัก, คำนวณ

3

Penetration, 60X, 0.1 mm, ASTM D217

325

280

280

Roll Stability, Penetration Consistency Change, 0.1 mm, ASTM D1831

-5

-5

-5

SKF Emcor Rust Test, Distilled Water, ASTM D6138

0,0

0,0

0,0

Timken OK Load, kg, ASTM D2509

50

50

50

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx