โมบิลลักซ์™ อีพี 0, 1, 2, 3, 004 และ 023 (Mobilux™ EP 0, 1, 2, 3, 004 and 023) คือผลิตภัณฑ์สี่ประเภทในตระกูลของจาระบีสมรรถนะสูงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป และอีกสองชนิดเป็นจาระบีที่มีคุณสมบัติพิเศษเป็นแบบกึ่งของเหลว จาระบีลิธเธียมไฮดร็อกซีสเตียเรท ได้รับการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้การคุ้มครองเป็นพิเศษต่อ การสึกหรอ การเกิดสนิม และ การชะล้างด้วยน้ำ จาระบีเหล่านี้มีให้ใช้ในเบอร์ NLGI ตั้งแต่ระดับ 00 ถึง 3 โดยน้ำมันพื้นฐานที่มีความหนืด ISO VG 150 และ 320

จาระบี โมบิลลักซ์ อีพี 0, 1, 2 และ 3 (Mobilux EP 0, 1, 2, and 3) ได้รับการแนะนำให้ใช้กับอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ รวมถึง เครื่องจักรสำหรับงานหนักที่ต้องรับแรงดันต่อหน่วยสูง หรือที่มีน้ำหนักกระแทกเป็นประจำ จาระบีชนิดนี้ให้ความคุ้มครองอย่างดีเยี่ยมต่อ สนิม และ การกัดกร่อน และทนต่อการชะล้างด้วยน้ำ ซึ่งคุณสมบัตินี้ทำให้จาระบีนี้มีความเหมาะสมเป็นพิเศษเมื่อใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องโดนความชื้นหรือเปียกเป็นประจำ จาระบี โมบิล ลักซ์ อีพี 0 และ 1 (Mobilux EP 0 and 1) เหมาะสมกับการใช้ในระบบที่ควบคุมจากส่วนกลางหรือระบบศูนย์รวม โมบิลลักซ์ อีพี 2 และ 3 (Mobilux EP 2 and 3) คือจาระบีใช้ได้ทั่วไป และ ใช้กับเครื่องจักรที่ใช้งานหนัก ตัวอย่างเช่น จุดที่เปียกของเครื่องจักรผลิตกระดาษ อุณหภูมิที่แนะนำในการใช้งานอยู่ที่ระดับตั้งแต่จาก -20 องศาเซลเซียส จนถึง 130 องศาเซลเซียส แต่บางทีก็อาจใช้ได้ในอุณหภูมิที่สูงกว่าถ้ามีการเพิ่มความถี่ในการอัดจาระบี

จาระบี โมบิลลักซ์ อีพี 004 (Mobilux EP 004) และ โมบิลลักซ์ อีพี 023 (Mobilux EP 023) เหมาะสมโดยเฉพาะกับการหล่อลื่นเกียร์ปิด และแบริ่งในกล่องเกียร์ที่มีการซีลไม่ดี จาระบีนี้สามารถใช้ได้ด้วยกับอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งน้ำมันเกียร์ธรรมดาไม่สามารถคงอยู่ได้ในกล่องเกียร์, กล่องโซ่ เนื่องมาจากการรั่วซึมเพราะซีลชำรุดหรือเสียหาย อุณหภูมิที่แนะนำในการใช้งานอยู่ที่ระดับตั้งแต่จาก -20 ถึง 120 องศาเซลเซียสสำหรับโมบิลลักซ์ อีพี 004 (Mobilux EP 004) และ -20 ถึง 120องศาเซลเซียส สำหรับโมบิลลักซ์ อีพี 023 (Mobilux EP 023)
 

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil Serv℠ Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

 

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

จาระบี โมบิลลักซ์ อีพี (Mobilux EP Grease) มีประวัติอย่างยาวนานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วถึงสมรรถนะในการใช้งานที่ดี ในเรื่องที่เกี่ยวกับการป้องกันการกัดกร่อน ความสามารถในการปั๊มที่อุณหภูมิต่ำ และอายุการใช้งานที่อุณหภูมิสูง การรับโหลด Timken ok load ที่ระดับ 40 lb แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรองรับน้ำหนักบรรทุกและความสามารถในการรับแรงกดสูง

  • ลดการสึกหรอภายใต้การบรรทุกหนักหรือแรงกระแทกอย่างหนักและการสั่นสะเทือน เพื่อให้มีความวางใจในสมรรถนะและ ประสิทธิภาพที่ดีของอุปกรณ์เครื่องจักร
  • ปกป้องต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อนและต้านการชะล้างด้วยน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันอุปกรณ์เครื่องจักรและให้การหล่อลื่นที่ดีแม้ว่าอยู่ในที่ที่มีน้ำ
  • ยืดอายุการใช้งานของแบริ่งให้ต่อไปได้อีกในสภาพแวดล้อมที่เปียกแฉะ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายสำหรับแบริ่ง และการหยุดงานที่ไม่ได้กำหนดไว้
  • มีความสามารถในการปั๊มได้ดีในระบบศูนย์รวม (โมบิลลักซ์ อีพี 0 และ 1 (Mobilux EP 0 and 1))
  • ควบคุมการรั่วซึมอย่างมีประสิทธิภาพ (โมบิลลักซ์ อีพี 004 ,023 (Mobilux EP 004, 023)) 

 

การใช้งาน

  • จาระบีโมบิลลักซ์ อีพี 0 และ EP 1 (Mobilux EP 0 and EP 1)  มีความสามารถในการปั๊มอุณหภูมิให้ต่ำได้ดีและเหมาะสมกับระบบหล่อลื่นจุดจ่ายกลาง และอุปกรณ์เครื่องจักรอื่นที่ต้องทำงานที่อุณหภูมิต่ำ
  • แนะนำให้ใช้ จาระบี โมบิลลักซ์ อีพี 2 (Mobilux EP 2) กับเครื่องจักรเอนกประสงค์ ที่ใช้แบริ่งต้านความฝืด และแบริ่งกาบ บุชชิ่งและสลักในการทำงานปกติ
  • โมบิลลักซ์ อีพี 3 (Mobilux EP 3) คือ จาระบีชนิดแข็ง NLGI เกรด 3 แนะนำให้ใช้กับ อุปกรณ์เครื่องจักรซึ่งต้องการการปกป้องอย่างสูงต่อการซึมเข้า ของน้ำหรือการปนเปื้อนของของแข็ง
  • จาระบี โมบิลลักซ์ อีพี 004 (Mobilux EP 004) และ โมบิลลักซ์ อีพี 023 (Mobilux EP 023) เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการหล่อลื่นเกียร์ปิด และแบริ่งกล่องเกียร์ที่ซีลไม่ดี ใช้ ส่วนมากในเครื่องจักรกลการทำเหมืองแร่ที่ใต้ดิน ยกเว้นแต่เฟืองมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถใช้ จาระบี โมบิลลักซ์ อีพี 004 (Mobilux EP 004) และ โมบิลลักซ์ อีพี 023 (Mobilux EP 023) กับอุปกรณ์เครื่องจักรอย่างอื่นที่ใช้ในอุตสาหกรรม ที่ซึ่งน้ำมันเกียร์ธรรมดาไม่สามารถคงอยู่ได้ในอุปรณ์ดังกล่าวเพราะการรั่วซึมอันมีสาเหตุมาจากซีลชำรุดหรือสูญหาย อุปกรณ์ที่ว่าได้แก่ กล่องเกียร์ กล่องโซ่ จาระบี โมบิลลักซ์ อีพี 004 (Mobilux EP 004) ผ่านการทดสอบกับเกียร์ตามข้อกำหนดของ SEW ได้ 1008 ชั่วโมงตามกำหนดของ DR.EM.203 mod.

 

ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิลลักซ์ อีพี (Mobilux EP) ตรงตามมาตรฐาน หรือ สูงกว่ามาตรฐานที่ต้องการ: โมบิลลักซ์ อีพี 0 (Mobilux EP 0) โมบิลลักซ์ อีพี 1 (Mobilux EP 1) โมบิลลักซ์ อีพี 2 (Mobilux EP 2) โมบิลลักซ์ อีพี 3 (Mobilux EP 3) โมบิลลักซ์ อีพี 004 (Mobilux EP 004) โมบิลลักซ์ อีพี 023 (Mobilux EP 023)
DIN 51825   KP1K-20 KP2K-20 KP3K-20    
DIN 51826 GP0G-20       GP00G-20 GP000G-20

 

โมบิลลักซ์ อีพี (Mobilux EP) ได้้รับการรับรองจากผลิตเครื่องจักร: โมบิลลักซ์ อีพี 0 (Mobilux EP 0) โมบิลลักซ์ อีพี 1 (Mobilux EP 1) โมบิลลักซ์ อีพี 2 (Mobilux EP 2) โมบิลลักซ์ อีพี 3 (Mobilux EP 3) โมบิลลักซ์ อีพี 004 (Mobilux EP 004) โมบิลลักซ์ อีพี 023 (Mobilux EP 023)
SEW Eurodrive/ PS C Gears         X  

 

คุณสมบัติทั่วไป

  โมบิลลักซ์ อีพี 0 (Mobilux EP 0) โมบิลลักซ์ อีพี 1 (Mobilux EP 1) โมบิลลักซ์ อีพี 2 (Mobilux EP 2) โมบิลลักซ์ อีพี 3 (Mobilux EP 3) โมบิลลักซ์ อีพี 004 (Mobilux EP 004) โมบิลลักซ์ อีพี 023 (Mobilux EP 023)
เบอร์ NLGI 0 1 2 3 00 000
ประเภทของสบู่ ลิธเธียม ลิธเธียม ลิธเธียม ลิธเธียม ลิธเธียม ลิเธียม
สี, มองเห็นด้วยตาเปล่า น้ำตาล น้ำตาล น้ำตาล น้ำตาล น้ำตาล น้ำตาล
ระยะจมลึกในเนื้อจารบี, ขณะทำงาน 25ºC องศาเซลเซียส, ASTM D 217 370 325 280 235 415 460
ความหนืดของน้ำมัน, ASTM D 445            
CSt @ 40ºC องศาเซลเซียส 160 160 160 160 160 320
Timken ok load,ASTM D 2509, lb 40 40 40 40 40 40
การสึกหรอ 4-Ball, 4-Ball Wear, ASTM D 2266, Scar, mm 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4
ภาระจุดเชื่อมแบบ 4-Ball, 4-Ball well load ASTM D 2509, Kg 250 250 250 250 250 250
จุดหยด, D 2265, C 190 190 190 190    
การป้องกันสนิม, ASTM D 6138, น้ำกลั่น 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องความวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน “ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)” สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม