น้ำมัน Nuto™ H Series เป็นน้ำมันไฮดรอลิกต้านทานการสึกหรอคุณภาพดีที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและระบบไฮดรอลิกที่เคลื่อนที่ ซึ่งทำงานภายใต้สภาพเงื่อนไขปานกลางและต้องการสารหล่อลื่นที่ต้านทานการสึกหรอ

การต้านทานการสึกหรอที่มีประสิทธิภาพและความเสถียรทางเคมีสนับสนุนอายุการใช้งานที่ดีในการใช้งานในเงื่อนไขปานกลางถึงหนักหน่วง

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil Serv℠ Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

•  สมรรถนะการต้านทานการสึกหรอที่ดีช่วยลดการสึกหรอของปั๊ม และยืดอายุการใช้งานของปั๊ม

• การปกป้องต่อการกัดกร่อนช่วยลดผลกระทบของความชื้นบนส่วนประกอบของระบบ

•  ความสามารถในการกรองเพื่อป้องกันการอุดตันของตัวกรอง แม้แต่ในสภาวะที่มีน้ำปนเปื้อน

การใช้งาน

•  ระบบที่ปั๊มแบบเฟือง ใบพัด ลูกสูบเชิงรัศมี และลูกสูบแนวแกน รวมถึงปั๊มที่มีเฟืองเกียร์และแบริ่งที่ต้องการคุณสมบัติการต้านทานต่อการสึกหรอระดับปานกลาง

•  การใช้งานที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนหรือการรั่วไหลของน้ำมันไฮดรอลิก

• สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนน้ำได้

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองต่อไปนี้:

32

46

68

100

150

DENISON HF-0

X

X

X

 

 

 

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

32

46

68

100

150

DIN 51524-2:2017-06

X

X

X

X

 

ISO L-HM (ISO 11158:2023)

X

X

X

X

X

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

32

46

68

100

150

เกรด

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

ISO 150

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 3 ชั่วโมง, 100 C, การจัดอันดับ, ASTM D130

1A

1A

1A

1A

1A

ความหนาแน่น @ 15 C, kg/l, ASTM D1298

0.872

0.876

0.882

0.884

0.887

อีมัลชัน, เวลาถึงระดับอีมัลชัน 3 มล., 54 C, นาที, ASTM D1401

15

15

20

 

 

อีมัลชัน, เวลาถึงระดับอีมัลชัน 3 มล., 82 C, นาที, ASTM D1401

 

 

 

10

5

จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

212

226

234

242

258

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

5.3

6.6

8.3

11.0

14.9

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

31.4

44.0

63.3

96.0

150

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-24

-24

-18

-18

-18

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

98

98

98

98

98

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx