TERESSTIC 220

น้ำมันหล่อลื่นหมุนเวียน

เทอเรสติค เป็นชื่อกลุ่มสินค้าสำหรับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอายุการใช้งานยาวนาน และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมที่สุด เป็นระยะเวลาเกินกว่าห้าทศวรรษ น้ำมัน เทอเรสติค ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยสูตรผลิตที่ใช้น้ำมันพื้นฐาน ซึ่งผ่านการคัดเลือกอย่างระมัดระวัง และสารเพิ่มคุณภาพที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งสารต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นและสนิม ตลอดจนสารต้านทานการเกิดฟอง น้ำมันหล่อลื่นหมุนเวียนคุณภาพเยี่ยมในกลุ่มสินค้า เทอเรสติค  มีระดับความหนืดให้เลือกใช้ได้สี่เกรด โดยที่ทุกเกรดต่างได้รับการผสมขึ้นให้มีค่าความหนืดตามระบบจำแนกความหนืดขององค์การมาตรฐานนานาชาติ (International Standards Organization หรือ ISO)

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil Serv℠ Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

การแยกตัวจากน้ำ - อาจกล่าวได้ว่า น้ำเป็นศัตรูตัวฉกาจต่อประสิทธิภาพของน้ำมันหล่อลื่น ฉะนั้น จึงจำเป็นอยู่เองที่น้ำมันหล่อลื่นหมุนเวียน ซึ่งใช้ในภาคอุตสาหกรรม ต้องสามารถแยกตัวจากน้ำได้ดี น้ำมันในกลุ่ม เทอเรสติค  ทุกเกรด สามารถแยกตัวออกจากน้ำได้อย่างง่ายดาย และเกิดอิมัลชั่นได้ยาก คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้น้ำแยกตัวในถังพักได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงป้องกันไม่ให้น้ำหมุนเวียนกลับไปพร้อมกับน้ำมันได้อีก ปกติแล้ว น้ำมัน เทอเรสติค จะใช้เวลาในการแยกตัวเพียง 15 นาทีหรือน้อยกว่านั้น เมื่อทดสอบการแยกตัวจากน้ำตามมาตรฐาน ASTM D 1401

เสถียรภาพด้านอุณหภูมิ การเกิดฟอง และการปล่อยอากาศ - น้ำมันหล่อลื่นในกลุ่ม เทอเรสติค  ได้รับการผลิตโดยสูตรผสมที่ใช้น้ำมันพื้นฐานคุณภาพเยี่ยม และสารเพิ่มคุณภาพซึ่งช่วยให้มีเสถียรภาพทางเคมีและเสถียรภาพต่ออุณหภูมิในระดับสูงเป็นพิเศษ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติในการปล่อยอากาศเป็นเลิศ เพื่อลดการอัดตัว และป้องกันการเกิดเสียงและความผิดพลาดในขณะปฏิบัติงาน น้ำมัน เทอเรสติค  ทุกเกรดมีสารต้านทานการเกิดฟองซึ่งช่วยทำให้น้ำมันเกิดฟองได้ยากขึ้น

การป้องกันสนิมและการสึกหรอ - น้ำมัน เทอเรสติค  ได้รับการผลิตจากสูตรผสมที่มีสารป้องกันสนิม โดยผ่านการทดสอบการป้องกันสนิมและการสึกหรอในน้ำกลั่นตาม ASTM D 665 นอกจากนั้น น้ำมันในกลุ่ม เทอเรสติค  ยังผ่านการทดสอบโดยใช้แผ่นทองแดงของ ASTM เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถป้องกันสนิมทองแดงและทองสัมฤทธิ์ได้

น้ำมันหล่อลื่นหมุนเวียนเทอร์ไบน์คุณภาพเยี่ยม เทอเรสติค  มีคุณสมบัติและประโยชน์ดังต่อไปนี้:

  • การแยกตัวจากน้ำเป็นเลิศ
  • ความต้านทานการเกิดฟองและการปล่อยอากาศอยู่ในระดับสมดุลกันดี
  • ป้องกันสนิมและการเกิดออกซิเดชั่น
  • อายุการใช้งานยาวนาน
  • เสถียรภาพเยี่ยมยอดที่อุณหภูมิสูง
  • สำหรับเครื่องกังหันเทอร์ไบน์ที่มีความหนักหน่วงปาณกลาง ระบบไฮดรอลิค ระบบการไหลเวียน กระปุกเกียร์ ระบบส่งผ่านความร้อน และเครื่องอัดลแก๊สธรรมชาติ

การใช้งาน

น้ำมันในกลุ่ม เทอเรสติค  เป็นน้ำมันที่เหมาะสำหรับการใช้งานซึ่งต้องการน้ำมันหล่อลื่นที่สะอาด และไว้ใจได้ว่ามีอายุการใช้งานที่ยืนยาว-บ่อยครั้งที่ใช้เป็นเวลาหลายปี น้ำมันเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงในด้านความทนทานต่ออุณหภูมิสูงๆ การป้องกันสนิม และการไล่น้ำและอากาศในน้ำมัน เนื่องจากคุณภาพของน้ำมัน เทอเรสติค   เป็นที่ประจักษ์ชัดในด้านความทนทานต่ออุณหภูมิสูง และสภาพการทำงานที่ยากลำบากต่างๆ น้ำมัน TERESSTIC ทำให้การปฏิบัติงานในระบบไฮดรอลิค ระบบการไหลเวียน กระปุกเกียร์ แบริ่ง การอัดลมด้วยแก๊สธรรมชาติที่ดีเยี่ยมและหน่วยงานทางอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นRandO เพื่อให้การบริการแบบไร้ปัญหาในระยะยาว

หากน้ำมัน เทอเรสติค  เกิดการปนเปื้อนจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น น้ำมันเครื่องยนต์ที่มีสารชะล้างผสม อาจทำให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพลงได้มาก และอาจเป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆในขณะปฏิบัติงาน เช่น เกิดฟอง ใส้กรองอุดตัน และการก่อตัวของตะกอนตม


คุณสมบัติทั่วไป

เทอเรสติค150220320460
เบอร์น้ำมัน ISO 150 220 320 460
ความหนาแน่น @ 15ºC, ASTM D 1298, kg/l 0.89 0.88 0.89 0.89
ความหนืด, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 157 214 306 432
cSt @ 100ºC 15.7 18.7 23.8 30.3
ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270 95 95 95 95
ค่าการทำให้เป็นกลาง 0.20 0.06 0.06 0.06
คุณสมบัติการเกิดสนิม, ASTM D 665A ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
จุดไหลเท, ºC, ASTM D 97 -18 -18 -9 -9
จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D 92 266 266 277 307
เสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่น, ASTM D 943 1250 1000+ 1000+ 1000+
ค่า AGMA 4 5 6 --

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรก่อให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพเมื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) ท่านสามารถขอรับเอกสาร MSDS ได้จากสำนักงานฝ่ายขายหรือทางอินเตอร์เน็ต ไม่ควรนำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ต้องการกำจัดผลิตภัณฑ์นี้ทิ้ง ขอให้ใช้ความระมัดระวัง เพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม