เทเรสติก™ T32-100 เป็นน้ำมันหล่อลื่นกังหันเทอร์ไบน์และระบบไหลเวียนที่ออกแบบเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้กับกังหันไอน้ำกังหันก๊าซงานเบาและระบบไหลวนเนื่องจากปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมานานปีน้ำมัน
เทเรสติก T 32-100 จึงมีส่วนผสมที่เลือกเฟ้นอย่างระมัดระวังและมีสารเติมคุณภาพสูงรวมทั้งสารต้านออกซิเดชั่นสนิมการกัดกร่อนและฟองเทเรสติก T32-100 มีเกรดความหนืด ISO จำนวน 4 เกรดตั้งแต่ ISO VG 32 จนถึง 100 เทเรสติก
T 32 และ 46 ถูกผลิตเพื่อใช้กับกังหันเทอร์ไบน์ให้น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงและเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชั่นป้องกันสนิมและเชื่อมประสานได้ดี (เช่นเมื่อต้องระบายอากาศลดฟองและแยกตัวจากอากาศได้เร็ว)

กลุ่มผลิตภัณฑ์เทเรสติกให้น้ำมันหล่อลื่นที่ยืดหยุ่นกับงานต่างๆในทางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการผลิตภายใต้มาตรฐานที่เข็มงวดเพื่อให้คุณภาพสอดคล้องปีแล้วปีเล่าน้ำมันเทเรสติก T 32-100  ทำให้ผู้ใช้ไว้วางใจและเกิดประสิทธิภาพทั้งในงานเทอ์ไบน์และอุตสาหกรรมอื่นๆมีความทนทานเป็นพิเศษเมื่อสัมผัสอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานและทำงานได้ดีในระบบไหลเวียนแม้ระยะเวลาที่น้ำมันตกค้างจะสั้นมากข้อได้เปรียบเหล่านี้ทำให้เทเรสติก T 32-
00  เป็นทางเลือกที่ถูกต้องของผู้ใช้งานจำนวนมาก

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil Serv℠ Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

 

ลักษณะสำคัญ และประโยชน์

รู้จักผลิตภัณฑ์ชุดเทเรสติก T 32-100  ทางด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือรวมทั้งสมรรถนะในภาวะที่เข้มงวดกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการผลิตตามมาตรฐานคุณภาพที่เคร่งครัด

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีช่วงความหนืดต่างๆมีสมรรถนะสูงในงานอุตสาหกรรมหลายอย่าง น้ำมันตั้งต้นคุณภาพสูงและสารเติมที่เลือกใช้ให้การต้านทานออกซิเดชั่นได้ดีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญงานงานกังหันไอน้ำและกังหันก๊าซงานเบาการแยกตัวจากน้ำได้ดีการต้านการเกิดฟองและอากาศผสมเป็นสมรรถนะสำคัญในระบบไหลเวียนทั่วไปโดยเฉพาะเมื่อมีเวลาตกค้างสั้นๆ การป้องกันสนิมและการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมให้การปกป้องในงานทุกประเภท คุณสมบัติและข้อได้
เปรียบบางประการของน้ำมันเหล่านี้คือ

  • ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งกังหันไอน้ำและกังหันก๊าซงานเบา เพื่อสร้างสต็อกที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ
  • ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ได้รับความนินมทางด้านความไว้วางใจ ลดเวลาบำรุงรักษาและเวลาหยุดที่ไม่คาดฝัน
  • อายุใช้งานที่ยาวนานในกังหันและระบบไหวเวียนทำให้ลดค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน
  • ผลิตภายใต้มาตรฐานการจัดการควบคุมคุณภาพเบ็ดเสร็จ (QIMS) ที่เข้มงวด
  • ผสมมาจากน้ำมันตั้งต้นคุณภาพสูง และสารเติมที่เลือกเฟ้นเป็นพิเศษ

 

การใช้งาน

เทเรสติก T 32-100 เป็นกลุ่มน้ำมันเทอร์ไบน์คุณภาพสูงได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่น

  • ระบบไหวเวียนที่กระทบกับอุณหภูมิสูงมากและต้องการอายุใช้งานนาน
  • กังหันไอน้ำบนบกและในทะเล กับกังหัสก๊าซอุตสาหกรรมเบาที่ต้องใช้น้ำมันแร่
  • กังหันน้ำ
  • ระบบไฮดรอลิก

 

ข้อกำหนดและการรับรอง

 

เทเรสติก Tตรงตามมาตรฐาน หรือ สูงกว่ามาตรฐานที่ต้องการ 32 46 68 100
Siemens Industrial Turbo Machinery Mat 812101 X
Siemens Industrial Turbo Machinery Mat 812102 X
GE GEK 46506-D X
DIN 51515-1 2010-02 X X X X
JIS K2213 ประเภท 2 มีสารเติม (2006) X X X
จีน มาตรฐานแห่งชาติ GB 11120-89 L-TSA X X X

 

 

เทเรสติกได้รับการอนุมัติจากผู้ผลิตดังต่อไปนี้ 32 46 68 100
อัลสตอมเพาเวอร์ HTGD 90 117 X X
ซีเมนส์ TLV 9013 04 X X

 

 

เทเรสติก T ถูกแนะนำโดยบริษัทฯ เอ๊กซอนโมบิล สำหรับการใช้ที่ต้องการ 32 46 68 100
GE GEK 27070 X
GE GEK 28143A X X

 

 

คุณสมบัติ ทั่วไป

 

เทเรสติก T 32 เทเรสติก T 46 เทเรสติก T 68 เทเรสติก T 100
เกรดความหนืดตามมาตรฐาน ISO 32 46 68 100
ความหนืด, ASTM D 445
cSt ที่ 40ºC 32 46 68 100
cSt ที่ 100º C 5.4 6.8 8.5 10.6
ดัชนีความหนืด , ASTM D 2270 100 100 95 95
จุดไหลเท, ºC, ASTM D 97 -30 -30 -30 -27
จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D 92 222 218 220 242
ความหนาแน่นที่ 15º C กก./ลิตร, ASTM D 1298 0.86 0.87 0.87 0.88
TOST, ASTM D 943, ชั่วโมงจนถึง 2 NN 5000 4500 3500 2500
การกัดกร่อนของแผ่นทองแดง, ASTM D 130 1B 1B 1B 1B
การป้องกันสนิม, ASTM D 665, น้ำทะเล ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน (เฉพาะกลั่น)
การแยกน้ำ, ASTM D 1401, นาที ถึงสารแขวนลอย 3 มล. ที่ 54º C 15 15 20 20
การทดสอบฟอง, ASTM D 892, แนวโน้มลำดับ I /ความเสถียร, มล./มล. 0/0 0/0 0/0 10/0

 

 

สุขภาพและความปลอดภัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพหากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติ
ตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)  สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขาย
หรือผ่านทางอินเตอร์เน็ตผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์  ควรกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม