Mobil DTE 800 Series

น้ำมันหล่อลื่นเทอร์ไบน์สมรรถนะสูง

Mobil DTE™ 832 และ 846 เป็นน้ำมันหล่อลื่นเทอร์ไบน์สมรรถนะสูงที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในเทอร์ไบน์

ไอน้ำ เทอร์ไบน์ก๊าซและเทอร์ไบน์พลังความร้อนร่วม (CCGT) ภายใตสภาวะการทำงานที่หนักหน่วง ผลิตภัณฑ์รุ่น

ก้าวหน้าเหล่านี้ผลิตมาบนพื้นฐานของน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงที่ผ่านกระบวนการกำจัดกำมะถันและไนโตรเจน

เพื่อให้ความต้านทานทางความร้อน ออกซิเดชั่นที่เหนือกว่าพร้อมกับสารเพิ่มคุณภาพที่คัดสรรเป็นพิเศษเพื่อ

ควบคุมการเกิดตะกอนและสมรรถนะ “การควบคุมความสะอาด” ที่จำเป็นสำหรับเทอร์ไบน์ก๊าซที่ทำงานหนักหน่วง

รวมทั้งความสามารถในการแยกตัวกับน้ำที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานของเทอร์ไบน์ไอน้ำ สูตรผสมยังรวมไปถึง

ระบบต้านทานการสึกหรอที่ไม่มีองค์ประกอบของสังกะสีเพื่อให้ได้ตามข้อกำหนดการรับโหลดของเทอร์ไบน์แบบ

มีชุดเกียร์

 

นอกจากนี้ยังได้ตามข้อกำหนดที่แยกต่างหากของการออกแบบเทอร์ไบน์ไอน้ำและเทอร์ไบน์ก๊าซสมัยใหม่อีกด้วย Mobil DTE 800 Series เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานแบบพลังความร้อนร่วมที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่น

ตัวเดียวสำหรับเทอร์ไบน์ก๊าซและเทอร์ไบน์ไอน้ำทำงานต่อกันไป ในขณะเดียวกันการได้ตามข้อกำหนดทั้งของการ

แยกตัวกับน้ำและควบคุมการเกิดตะกอนเป็นลักษณะเด่นของสมรรถนะที่สำคัญของเทคโนโลยีการหล่อลื่นขั้นสูงนี้ ความต้านทานทางความร้อน ออกซิเดชั่นที่ยอดเยี่ยมของ of Mobil DTE 832 และ 846 ทำให้แน่ใจว่าน้ำมัน

ประเภทนี้สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมของเทอร์ไบน์ที่หนักหน่วงได้

 

คุณสมบัติด้านสมรรถนะของน้ำมันหล่อลื่น Mobil DTE 800 Series สื่อไปถึงการปกป้องอุปกรณ์อย่างดีเยี่ยม การทำงานที่น่าเชื่อถือ พร้อมกับลดเวลาที่เครื่องจักรหยุดผลิตโดยไม่คาดหมายและยืดระยะเวลาการเติมน้ำมัน

หล่อลื่นออกไป ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ให้ความยืดหยุ่นสูงสุดสำหรับผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากน้ำมันประเภทนี้สามารถ

ใช้งานได้ในทุกประเภทของเทอร์ไบน์ ทั้งเทอร์ไบน์ไอน้ำ เทอร์ไบน์ก๊าซ และเทอร์ไบน์แบบมีชุดเกียร์

 

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันแร่ Mobil DTE เป็นตัวเลือกสำหรับโรงไฟฟ้าเทอร์ไบน์ทั่วโลกมาอย่างยาวนานมากกว่า 100 ปี ในช่วงเวลาดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์ของเราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดที่สุดกับบรรดาผู้ผลิตเทอร์ไบน์และ

ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำมันหล่อลื่นของเราผ่านหรือเหนือกว่าความต้องการของการออกแบบ

เทอร์ไบน์สมัยใหม่ ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของน้ำมันหล่อลื่นเทอร์ไบน์ของ Mobil และการใช้น้ำมัน

พื้นฐานและเทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพสมัยใหม่ที่เหมาะสม

 

สำหรับเทอร์ไบน์ก๊าซแบบติดตั้งอยู่กับที่สมัยใหม่ที่ต้องทำงานให้เอาท์พุทพลังงานสูง การปกป้องที่เหนือกว่าต่อ

การเสื่อมสภาพทางความร้อน ออกซิเดชั่นและการควบคุมการเกิดตะกอนเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ การทำงานที่

หนักหน่วงเป็นสาเหตุให้เกิดความเค้นทางความร้อนของสารหล่อลื่นที่สามารถมีผลให้เกิดการอุดตันตัวกรอง การเกาะติดของคราบที่เซอร์โววาล์วหรืออายุการใช้งานของน้ำมันสั้นลง สำหรับเทอร์ไบน์ไอน้ำสมัยใหม่ มีความ

ต้องการความต้านทานต่อออกซิเดชั่นในระดับสูงรวมทั้งความสามารถในการแยกตัวกับน้ำที่ดีในกรณีมีการรั่วไหลของไอน้ำ สำหรับการทำงานแบบพลังความร้อนร่วม น้ำมันหล่อลื่นจำเป็นต้องได้ตามความต้องการของ

เทอร์ไบน์ทั้งสองแบบ

 

 น้ำมันหล่อลื่น DTE 800 Series ให้ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์ที่อาจมีดังต่อไปนี้:

 

ลักษณะสำคัญ

ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับทางด้านศักยภาพ

ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดทั้งของเทอร์ไบน์ก๊าซและ

เทอร์ไบน์ไอน้ำของผู้ผลิตรายหลัก

หลีกเลี่ยงการใช้งานผิดประเภทและการเปลี่ยนน้ำมันที่

ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

 

ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเก็บสินค้า

ความเสถียรทางความร้อน/ออกซิเดชันที่ยอดเยี่ยม

ลดเวลาหยุดเครื่องจักรที่ไม่คาดหมาย การทำงานที่น่าเชื่อถือมากกว่า

ยืดระยะเวลาการเติมน้ำมันหล่อลื่น ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของน้ำมันหล่อลื่นลง

การปกป้องต่อการสึกหรอที่ยอดเยี่ยม

การปกป้องที่ดีเยี่ยมสำหรับเทอร์ไบน์แบบใช้เกียร์ (ทั้งแบบก๊าซและไอน้ำ) ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนชิ้นส่วน

ยืดระยะเวลาการปกป้องอุปกรณ์และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายใน

การเปลี่ยนใหม่

ความสามารถในการแยกตัวกับน้ำที่ดีเยี่ยม

การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพและลดการบำรุงรักษาน้อยลง

 

การใช้งาน

Mobil DTE 832 และ 846 เป็นน้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูงสุดได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานใน ระบบน้ำมัน

หล่อลื่นของเทอร์ไบน์ไอน้ำและเทอร์ไบน์ก๊าซ กลไกควบคุมแบบโดยตรงและแบบใช้เกียร์และกลไกควบคุมความเร็ว

เทอร์ไบน์ การใช้งานเฉพาะด้านจะรวมถึง:

การใช้งานในระบบกำเนิดพลังงานไฟฟ้าความร้อนร่วม (CCGT) รวมไปถึงระบบประกอบด้วยระบบหมุนเวียนน้ำมัน

ร่วมกันสำหรับทั้งเทอร์ไบน์ไอน้ำและเทอร์ไบน์ก๊าซ

การหล่อลื่นของชุดเทอร์ไบน์ไอน้ำและเทอร์ไบน์ก๊าซที่ใช้สำหรับระบบกำเนิดพลังงานไฟฟ้า ระบบส่งผ่านกำลัง

ทางท่อของก๊าซธรรมชาติ โรงงานเชิงกระบวนการและโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม

 

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตต่อไปนี้:

832

846

GE Power (ชื่อเดิม Alstom Power) HTGD 90117

X

X

Siemens TLV 9013 04

X

X

Siemens TLV 9013 05

X

X

 

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ:

832

846

GE Power GEK 28143B

X

X

 

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

832

846

DIN 51515-1:2010-02

X

X

DIN 51515-2:2010-02

X

X

GE Power GEK 101941A

X

 

GE Power GEK 107395A

X

 

GE Power GEK 121608

X

 

GE Power GEK 28143A

X

X

GE Power GEK 32568Q

X

 

GE Power GEK 46506D

X

 

JIS K-2213 Type 2

X

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102

 

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812106

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812107

 

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812108

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812109

 

X

Siemens Westinghouse PD-55125Z3

X

 

Solar Turbines ES 9-224, Class II

X

X

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

832

846

เกรด

ISO VG 32

ISO VG 46

Air Release Time, 50 C, min, ASTM D3427

4

4

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 3 ชั่วโมง, 100 C, การจัดอันดับ, ASTM D130

1A

1A

อีมัลชัน, เวลาถึงระดับอีมัลชัน 0 มล., 54 C, นาที, ASTM D1401

15

15

FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1

8

8

จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

224

244

Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892

0

0

Foam, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892

20

20

Foam, Sequence II, Stability, ml, ASTM D892

0

0

Foam, Sequence II, Tendency, ml, ASTM D892

20

20

Foam, Sequence III, Stability, ml, ASTM D892

0

0

Foam, Sequence III, Tendency, ml, ASTM D892

20

20

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

5.4

6.2

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

29.6

42.4

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-30

-30

Rotating Pressure Vessel Oxidation Test, min, ASTM D2272

1200

1100

การเกิดสนิม, แผนทดสอบ A, ASTM D 665

ผ่าน

ผ่าน

การเกิดสนิม, แผนทดสอบ B, ASTM D 665

ผ่าน

ผ่าน

ความถ่วงจำเพาะ, 15.6 C/15.6 C, ASTM D1298

 

0.87

ความถ่วงจำเพาะ, 15.6 C/15.6 C, ASTM D4052

0.86

 

Turbine Oil Stability Test, Life to 2.0 mg KOH/g, h, ASTM D943

10,000+

10,000+

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

110

106

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx