Mobil Polyrex EM Series

จาระบีแบริ่งของมอเตอร์ไฟฟ้า

จาระบีซูเปอร์พรีเมียม โมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม (Mobil Polyrex EM) ซีรีส์ได้รับการผลิตเป็นพิเศษสำหรับแบริ่งของมอเตอร์ไฟฟ้า ส่วนผสมสารอุ้มน้ำมันระดับสูงกับเทคนิคการผลิตเฉพาะให้การปกป้องสมรรถนะของแบริ่งและยืดอายุใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้าให้ยาวนาน

 

ลักษณะสำคัญและประโยชน์

โมบิลโพลีเร็กซ์ อีเอ็ม และโมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม 103 (Mobil Polyrex EM 103) มีคุณสมบัติและประโยชน์ดังต่อไปนี้

ลักษณะสำคัญ

ข้อดีและคุณประโยชน์

จาระบีที่มีอายุยืนนาน

ให้การหล่อลื่นแบริ่งแบบลูกปืนและลูกกลิ้งอุณหภูมิสูงที่อายุยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานซีลตลอดอายุใช้งาน

สารอุ้มน้ำมันโพลียูเรียชั้นสูง

เพิ่มความทนทานมากกว่าจาระบีโพลียูเรียทั่วไปเมื่อรับแรงเฉือนเชิงกล

ทนทานต่อการกัดกร่อนเป็นเลิศ

โมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม (Mobil Polyrex EM) และโมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม 103 (Mobil Polyrex EM 103) ให้การปกป้องจากสนิมและการกัดกร่อนโมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม (Mobil Polyrex EM) ให้การปกป้องเพิ่มขึ้นในน้ำเกลืออ่อนๆ เมื่อเทียบกับโพลีเร็กซ์ อีเอ็ม 103

คุณสมบัติเสียงเงียบ

โมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม (Mobil Polyrex EM) เหมาะสมกับการหล่อลื่นแบริ่งลูกปืนในการใช้งานที่ไม่ต้องการเสียงดัง

 

การใช้งาน

ผู้ผลิตแบริ่งและมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวนมากแนะนำให้ใช้จาระบีโมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม (Mobil Polyrex EM) เพื่อการหล่อลื่นที่ยาวนานของลูกปืนและแบริ่งของมอเตอร์ไฟฟ้า

โมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม 103 (Mobil Polyrex EM 103) ได้รับการแนะนำเป็นพิเศษในงาน เช่น แบริ่งติดตั้งแนวดิ่งหรือมอเตอร์ขนาดใหญ่มากที่ OEM ต้องการจาระบีชนิดข้นแข็งขึ้น

โมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม (Mobil Polyrex EM) สามารถเข้ากันได้กับกับจาระบีลิเที่ยมคอมเพล็กซ์ของเอ็กซอนโมบิลจำนวนมากและผลิตภัณฑ์โพลียูเรียจากแร่สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า ตามวิธีการในมาตรฐาน ASTM D6185 โปรดติดต่อตัวแทนโมบิลที่อยู่ใกล้เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของจาระบี

การใช้งานที่สำคัญมีดังนี้

  • แบริ่งมอเตอร์ไฟฟ้า
  • แบริ่งพัดลมระบายความร้อน
  • แบริ่งปั๊มอุณหภูมิสูง
  • แบริ่งอัดจากโรงงาน แบบซีลตลอดอายุใช้งาน
  • แบริ่งลูกปืนหรือลูกกลิ้งที่ทำงานที่อุณหภูมิสูงที่ต้องการการแยกตัวของน้ำมันต่ำ
  • โมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม (Mobil Polyrex EM) สำหรับแบริ่งลูกปืนหรือลูกกลิ้งที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องการเสียงดัง

     

ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม (Mobil Polyrex EM) ได้ตามมาตรฐาน หรือ เกินกว่ามาตรฐานของ:

โมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม (Mobil Polyrex EM)

โมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม 103 (Mobil Polyrex EM 103)

DIN 51825: (2004-06)

K2P-20

 

 

คุณสมบัติทั่วไป

โมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม (Mobil Polyrex EM)

โมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม 103 (Mobil Polyrex EM 103)

เกรด NLGI

2

3

สี

น้ำเงิน

น้ำเงิน

ความหนืดของน้ำมันพื้นฐาน, ASTM D 445

 

 

cSt ที่ 40°C

115

115

cSt ที่ 100°C

12.2

12.2

ดัชนีความหนืด,ASTM D 2270

95

95

ระยะจมของจาระบี, มาตรฐาน ASTM D217 หลังจากใช้งาน, 60x, มม./10

285

250

การเปลี่ยนแปลงระยะจมของจาระบีหลังจาก 100,000 จังหวะ, ASTM D217, มม./10

40

40

จุดหยด, ASTM D 2265, °C (°F)

260

270

การทดสอบการแยกตัวของน้ำมัน, ASTM D 1742, %

0.5

0.1

อายุใช้งานของจาระบีอุณหภูมิสูง, ASTM D 3336, ชั่วโมงที่ 177°C

750+

750+

ร่องความเสียหายแบบ 4-Ball, ASTM D 2266, ที่ 40kg, 1200 rpm, 75°C, 1 ชั่วโมง, มม.

0.41

0.6

แรงบิดที่อุณหภูมิต่ำ, ASTM D 1478, g-cm ที่ -29°C

 

 

การสตาร์ท

7500

9300

การเดินเครื่อง

800

1000

การกัดกร่อน EMCOR, น้ำทะเลสังเคราะห์ 10% ASTM D 6138 (จัดเตรียมตามมาตรฐาน ASTM D 665B)

0,1 (ไม่มีสนิม)

 

การป้องกันสนิม, ASTM D 1743, น้ำกลั่น

ผ่าน

ผ่าน

ความต้านทานการกัดกร่อนทองแดง, ASTM D 4048

1A

1A

การชะล้างด้วยน้ำ, ASTM D 1264, %

1.9

0.8

 

สุขภาพและความปลอดภัย

ตามข้อมูลที่มีผลิตภัณฑ์นี้จะไม่มีผลเสียต่อสุขภาพเมื่อใช้งานตามที่กำหนดและเมื่อปฏิบัติตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ควรกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม