Mobilarma 200

ป้องกันสนิม

ผลิตภัณฑ์โมบีลาร์มา 200 ซีรีส์เป็นวัสดุป้องกันสนิมคุณภาพสูงออกแบบเพื่อใช้ป้องกันผิวโลหะจากสนิมและการกัดกร่อนผสมมาจากสารละลายปิโตรเลียมชนิดเบากับสารกันสนิมสารเพิ่มคุณภาพในการแทนที่น้ำและสะเทินลายพิมพ์สารป้องกันสนิมเหล่านี้ใช้งานได้ง่ายและกำจัดได้ง่ายทำให้ใช้ได้โดยไม่สิ้นเปลืองแรงงานโมบีลาร์มา 245 เหมาะสมกับชั้นผิวปกป้องของชิ้นงานขึ้นรูปละเอียดในงานแมชีนนิ่งรวมทั้งงานที่ใช้น้ำมันกลึงและขัดแบบละลายน้ำและยังเหมาะสมกับชิ้นส่วนที่จะบรรจุเก็บรักษาหรือขนส่งหรือชิ้นส่วน "แห้ง" เพื่อปกป้องชั่วคราวจนใช้สารป้องกันสนิมที่ถาวรกว่าโมบีลาร์มา 247 ใช้ป้องกันสนิมได้ดีกว่าออกแบบเพื่อการป้องกันในระยะยาวในภาวะที่รุนแรง

ลักษณะสำคัญ และประโยชน์

ผลิตภัณฑ์โมบีลาร์มา 200 ซีรีส์ให้การปกป้องเป็นพิเศษต่ออุปกรณ์ในระหว่างการเก็บรักษาระยะยาวง่ายต่อการใช้และเอาออกได้ทันทีหากจำเป็นก่อนนำอุปกรณ์กลับไปใช้งานอีกครั้งยังอาจใช้ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนของอุปกรณ์และชิ้นส่วนเพื่อป้องกันในระหว่างการขนส่งและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า  

ลักษณะสำคัญข้อดีและคุณประโยชน์
ป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยมป้องกันอุปกรณ์และชิ้นส่วนในระยะเวลาที่หยุดใช้งาน
ลดขั้นตอนการทำความสะอาดก่อนนำอุปกรณ์กลับมาใช้งานอีกครั้ง
ลดค่าเปลี่ยนอะไหล่

การใช้งาน

  • ปกป้องอุปกรณ์ในระหว่างเก็บรักษาหรือเมื่อหยุดใช้ชั่วคราว
  • เคลือบผิวอุปกรณ์เพื่อเตรียมส่งมอบ

คุณสมบัติ ทั่วไป

โมบีลาร์มา 200 ซีรีส์245247
ความหนืด, ASTM D 445   
cSt ที่ 40ºC 2.6 3.0
จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D 92 38 71
ความหนาแน่นที่ 60º F, ปอนด์/แกลลอน 6.75 7.05

สุขภาพและความปลอดภัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพหากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)  สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ตผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์  ควรกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม.