Wyrol H

น้ำมันไฮดรอลิก

น้ำมันไวรอล H ซีรี่ส์ได้รับการออกแบบให้ใช้ในระบบไฮดรอลิกของเครื่องรีดผสมมาจากน้ำมันพื้นฐานที่ไมทิ้งคราบและผสมกับสารสังเคราะห์ที่ทนแรงเฉือนเพื่อให้เกิดความหนืดที่เหมาะสมสารเพิ่มคุณภาพที่เลือกเฟ้นเป็นพิเศษช่วยป้องกันการสึกหรอเสถียรต่อออกซิเดชั่นและป้องกันสนิมได้เกิดสีด่างน้อยมากเมื่อเทียบกับน้ำมันไฮดรอลิกทั่วไปความสกปรกของน้ำมันรีดเนื่องจากน้ำมันไฮดรอลิกทั่วไปจะเป็นปัญหาของคราบบนชิ้นงานโลหะขั้นสุดท้ายหลังจากอบความร้อนไวรอล H ซีรี่ส์สอดคล้องกับระเบียบของสหรัฐอเมริกาคือ FDA ข้อ 21 CFR 178.3910(a) "น้ำมันหล่อลื่นผิวที่ใช้ผลิตสินค้าเหล็กกล้า" และใช้เพื่อรีดฟอลย์ หรือแผ่นวัสดุที่ใช้กับอาหาร  ดังนั้นจึงใช้เป็นน้ำมันไฮดรอลิกกับงานรีดแผ่นอะลูมิเนียมบางเพื่อเป็นสินค้า เช่นวัสดุฟอยล์ห่ออาหารเป็นต้น

ลักษณะสำคัญ และประโยชน์

น้ำมันไวรอล H ซีรี่ส์ให้ผลงานที่มีคราบน้อยซึ่งต้องการในงานรีดแผ่นอะลูมิเนียมหรือโลหะสีเหลืองการที่มีคราบน้อยและการอบความร้อนแบบสะอาดจะลดปัญหานี้ลงได้มากทีเดียวนอกจากนี้น้ำมันไวรอล H ซีรี่ส์ยังทนการสึกกร่อนและเสถียรต่อออกซิเดชั่นทำให้เกิดอายุยืนนานในระบบไฮดรอลิกและน้ำมันสามารถใช้ได้นานเช่นกัน

  • การเกิดคราบน้อยทำให้ชิ้นงานมีอัตราของเสียน้อย
  • การป้องกันการสึกกร่อนที่ดีทำให้ระบบไฮดรอลิกสึกหรอน้อย และยืดอายุใช้งานได้
  • ความต้านทานต่อออกซิเดชั่นจะลดตะกรัน เพิ่มอายุใช้งานของน้ำมัน และลดค่าบำรุงรักษา

การใช้งาน

  • ควรใช้กับงานรีดแผ่นอะลูมิเนียมหรือโลหะสีเหลือง ซึ่งความสกปรกของน้ำมันไฮดรอลิกกับน้ำมันรีดจะทำให้เกิดสีด่าง
  • ความหนืดเกรด 15 และ 32 เหมาะกับระบบไฮดรอลิกที่มีอุณหภูมิสูงและต่ำของโรงงานรีดโลหะ

 

ข้อกำหนดและการรับรอง

ไวรอล H ตรงตามมาตรฐาน หรือ สูงกว่ามาตรฐานที่ต้องการ:1532
FDA 21 CFR 178.3910(a)XX

 

คุณสมบัติ ทั่วไป l

ไวรอล H1532
ความหนาแน่นที่ 15ºC, กก./ม.3, ASTM D 4052840850
ความหนืดจลน์ที่ 40ºC, มม.²/วินาที, ISO 31041532
ความหนืดจลน์ที่ 100ºC, มม.²/วินาที, ISO 31044.27.3
จุดไหลเท, ºC, ISO D 3016-18-18
จุดวาบไฟ, PM, ºC, ISO D 2719130130
การกัดกร่อนทองแดง, 3 ชั่วโมง, 100ºC, อัตรา, ISO 216011
การป้องกันสนิม, น้ำกลั่น, ISO 7120PassPass

 

สุขภาพและความปลอดภัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพหากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และ
ปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)  สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ตผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น
นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์  ควรกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างระมัดระวังเพื่อรักษา
สภาพแวดล้อม.