3000, 4000

แบริ่ง

Mobil DTE Oil Heavy อุณหภูมิการทำงาน ต่ำกว่า : 150/66.08°C
Teresstic 220 อุณหภูมิการทำงาน ต่ำกว่า : 150/66.08°C

หลากหลาย

Mobilgear 600 XP 680 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง-สไลด์

Mobilgrease XHP 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-จาระบี

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต