3E56, 145, 5E30, 430, X3E56, X5E120, Fixed Volume Type no more production

ไฮดรอลิค

Mobil DTE Oil Light ความหนืด ช่วง : 30 - 55 เซนติสโตรก
Mobil DTE Oil Medium ความหนืด ช่วง : 30 - 55 เซนติสโตรก