CNC Lathe G Series (G05, G05-UP, GG5, GW5, G04-UP, GS04T)

ระบบน้ำมันหล่อลื่น-ระบบการหล่อลื่นโดยลมผ่านระบบท่อ

Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องมือกล-ระบบหล่อเย็น

MOBIL VELOCITE OIL NO. 3 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต