Excavator--Model RH30E,RH30F,RH40E,RH90C,RH120,RH170,RH200,RH400

ไฮดรอลิค

Nuto H 32 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Nuto H 46 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Nuto H 100 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Nuto H 68 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องยนต์-เครื่องยนต์

Mobil Delvac MX 15W-40 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Delvac 1 5W-40 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ระบบขับเคลื่อนยานยนต์-เฟืองเพลาท้าย

Mobilube HD 80W-90 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilube HD 85W-140 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต