Labelling Machines

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobil Almo 527 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องปั๊ม-ปั๊มสุญญากาศ

Mobil Rarus 425 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต