Model: L504AP, L506, L507, L508, L509, L512, L514, L522, L531B, L544, L554, L564

ระบบขับเคลื่อนยานยนต์-ระบบส่งกำลัง

Mobil ATF 220 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -30/-22.0°F

เครื่องยนต์-เครื่องยนต์ดีเซล

น้ำมันเครื่อง Mobil Delvac™ 1 5W 40 | Mobil™ TH อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -40/-40.0°F - 45/113.0°F
น้ำมันเครื่อง Mobil Delvac™ MX 15W40 | Mobil™ TH อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -15/5.0°F - 45/113.0°F
Mobil Delvac Super 10W-30 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -20/-4.0°F - 20/68.0°F

ไฮดรอลิค

น้ำมันเครื่อง Mobil Delvac™ 1 5W 40 | Mobil™ TH อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -30/-22.0°F - 50/122.0°F
Mobil Delvac™ 1640 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 0/32.0°F - 15/59.0°F
Mobil Delvac Super 10W-30 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -20/-4.0°F - 20/68.0°F

จุดทาจาระบี

Mobilgrease XHP 222 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -20/-4.0°F
Mobilith SHC 220 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -40/-40.0°F