Types: R 5A ; R 7A ; R 9; R 72 / 1500 ; R 72 / 2000 ; R 72 / 3000 ; R 72 CNC; E

เครื่องมือกล-สปินเดิล

MOBIL VELOCITE OIL NO. 6 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต