GAS TURBINES

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobil DTE 732 อุณหภูมิการทำงาน ต่ำกว่า : 260/500.0°F
Mobil DTE 732 อุณหภูมิการทำงาน สูงกว่า : 260/500.0°F
Mobil DTE 832 อุณหภูมิการทำงาน สูงกว่า : 260/500.0°F
Mobil DTE Oil Light อุณหภูมิการทำงาน ต่ำกว่า : 260/500.0°F
Teresstic T 32 อุณหภูมิการทำงาน ต่ำกว่า : 260/500.0°F