วัตถุประสงค์
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและดูแลรักษาจากการยืดระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นและอายุการใช้งานเครื่องยนต์ด้วยการใช้น้ำมันหล่อลื่นสูตรสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูง

สถานการณ์
JuwaUnsoCorp. เลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นมิเนอรัลเกรดเดี่ยวกับเครื่องยนต์รถบรรทุกและต้องเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นทุก ๆ 10,000 กม. เครื่องยนต์สิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่นมาก และเกิดภาระมากมายระหว่างการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น

ทางออก
ยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นและลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการดูแลรักษาโดยการใช้ โมบิล เดลแวค 1 SHC 5W-40 น้ำมันหล่อลื่นสูตรสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูงนี้ผ่านการรับรองมาตรฐาน MB 228.5 และมีความคงทนต่อการเกิดออกซิเดชั่นและความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการรักษาความสะอาดและการกระจายตัวที่ดี สามารถควบคุมค่า TBN ในระดับที่เหมาะสม และมีความเสถียรต่อแรงเฉือน (การรักษาความหนืด)

ผลลัพธ์
การเลือกใช้ โมบิล เดลแวค 1 SHC สามารถยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นได้ถึง 100,000 km (ปีละครั้ง) รถบรรทุก Benz Actros ทั้ง 13 คันไม่พบปัญหาของเครื่องยนต์ที่เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นนับตั้งแต่ปี 2002 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมทั้งจากระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายที่ยาวนานและการปกป้องเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้ ด้วยการขยายระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นให้ยาวนานขึ้น สามารถทำให้ค่าใช้จ่ายของลูกค้าลดลงได้มากว่า JPY ¥660,000 จากการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการดูแลรักษา ทั้งในส่วนของการจัดซื้อและการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น

ข้อดี
ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยรวมโดยการยืดระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นและยืดอายุการใช้งานเป็นมูลค่ารวมกว่า JPY ¥660,000 ต่อปีเนื่องจาก:

  • ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นที่ลดลง
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลงและเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นที่น้อยลงกว่าเดิม
  • ใช้น้ำมันหล่อลื่นน้อยกว่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


  • ทำไมถึงเลือกใช้โมบิล Delvac

    ทำไมถึงเลือกใช้ โมบิล เดลแวค

    การเลือกใช้ โมบิล เดลแวค เป็นมากกว่าแค่การยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ของคุณเท่านั้นพบกับข้อดีมากมายของ โมบิล เดลแวค

    เรียนรู้เพิ่มเติม