การปล่อยไอเสีย

น้ำมันหล่อลื่นสูตรสังเคราะห์ โมบิล เดลแวค คิดค้นมาเพื่อหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์ไอเสียต่ำรุ่นใหม่ ๆ เครื่องยนต์เหล่านี้มักมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่นต่ำ ติดตั้งระบบหมุนเวียนไอเสีย มีระบบลดการทำปฏิกิริยา (SCR) และอาจมีตัวกรองไอเสียเครื่องยนต์ดีเซลร่วมด้วย

สำหรับรถยนต์ใช้งานเชิงพาณิชย์ที่ติดตั้งไส้กรองไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล เราได้พัฒนาน้ำมันหล่อลื่นสูตรสังเคราะห์ที่มีเถ้าต่ำขึ้นมา

เครื่องยนต์ที่ใช้ระบบหมุนเวียนไอเสีย (EGR) และข้อจำกัดที่มี

มาตรฐานการปล่อยไอเสียที่เข้มงวดมากขึ้นในส่วนของไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) อนุภาคขนาดเล็ก ไฮโดรคาร์บอนและคาร์บอนมอนอกไซด์ ผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นทาง (OEM) จึงต้องคิดค้นแนวทางใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองเงื่อนไขเหล่านี้พร้อม ๆ ไปกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านสมรรถนะและการประหยัดเชื้อเพลิง

เพื่อลดระดับการปล่อย NOx ในไอเสีย OEM จึงเริ่มติดตั้งระบบหมุนเวียนไอเสีย (EGR) ขึ้นกับเครื่องยนต์รุ่นใหม่ ๆ แม้ว่าระบบ EGR ของผู้ผลิตแต่ละรายจะแตกต่างกันไป แต่โดยรวม EGR จะทำงานโดยการหมุนเวียนไอเสีย วัดและควบคุมระดับไอเสียผ่านระบบจัดการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งกลับไปที่ระบบไอดี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับน้ำมันหล่อลื่น เนื่องจากจะต้องสามารถควบคุมค่าเขม่า ความร้อน คราบสะสมและการกัดกร่อน