พิสูจน์ความแตกต่างของ Mobil 1™ ในการประหยัดเชื้อเพลิง

การประหยัดเชื้อเพลิงที่มากกว่า

น้ำมันหล่อลื่นสูตรสังเคราะห์ถูกคิดค้นมาโดยเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายในการทำงานของเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆ น้ำมันหล่อลื่นชนิดนี้ไหลเวียนได้ดีกว่าน้ำมันหล่อลื่นมิเนอรัลทั่วไปทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่า เพื่อให้การเริ่มทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มสมรรถนะได้เร็วขึ้นซึ่งแตกต่างจากน้ำมันหล่อลื่นแร่แบบปกติที่ใช้เวลาไหลเวียนในระบบช้ากว่าผลที่ได้คือเครื่องยนต์ที่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและมีสมรรถนะต่ำกว่า

โมบิล 1 กับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ดีกว่า

น้ำมันหล่อลื่นบางชนิดต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การทดสอบด้านการประหยัดเชื้อเพลิงเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดทางเทคนิคในการทำงานข้อกำหนดทางเทคนิคที่เข้มงวดมากขึ้นทำให้เกณฑ์การทดสอบเป็นไปได้ยากขึ้น (เช่นข้อกำหนดทางเทคนิคของ Mercedes-Benz จะมีการกำหนดเกณฑ์การประหยัดเชื้อเพลิงไว้เป็นลำดับขั้น) น้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านข้อกำหนดทางเทคนิคที่เข้มงวดที่สุดเช่น MB 229.5 จะต้องประหยัดเชื้อเพลิงได้ดีกว่าข้อกำหนดที่เข้มงวดน้อยกว่าเช่น MB 229.1

การประหยัดเชื้อเพลิงที่มากกว่า


  • ประวัติสมรรถนะที่โดดเด่นของโมบิล 1

    ประวัติสมรรถนะที่โดดเด่นของ Mobil 1™

    โมบิล 1 ถูกคิดค้นมาเพื่อปกป้องเครื่องยนต์ของคุณให้ทำงานได้เต็มสมรรถนะแม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย เลื่อนดูผลการทดสอบบางส่วนเพื่อยืนยันคำกล่าวอ้างของเรา เพื่อให้คุณเข้าใจว่าทำไมเราถึงกล่าวว่าคุณสามารถมั่นใจได้กับสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่โดดเด่นเมื่อใช้ โมบิล 1

  • ผู้เชี่ยวชาญพร้อมก้านวัด

    ผู้เชี่ยวชาญพูดไว้อย่างไรบ้าง

    โมบิล 1 มีประสิทธิภาพและคุณสมบัติในการป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ดี อย่าเพียงแต่รับฟังเท่านั้น มาดูกันว่าผู้เชี่ยวชาญพูดไว้อย่างไรบ้าง